Quản lý dự án Công nghệ thông tin

Những điều cần biết về quản lý dự án CNTT – Project Manager

Quản lý một dự án không hề đơn giản và dễ dàng. Ngành CNTT thì đặc biệt hơn vì công nghệ là luôn thay đổi và di chuyển liên tục không ngừng nghỉ. Điều đó đòi hỏi những thách thức và sự thích nghi trong kinh doanh đối với các nhà quản lý dự án CNTT.

Quản lý dự án thường được sử dụng trong xây dựng và sản xuất, đó là những dự án mang tính hữu hình nhưng thay vào đó quản lý dự án CNTT là những yếu tố luôn thay đổi phức tạp do nhu cầu kinh doanh và yêu cầu do yêu cầu của các bên có liên quan. Thực chất quản lý dự án CNTT rất khó để thực hiện. Các dự án phải luôn có những nỗ lực ngắn hạn để tạo ra một sản phẩm độc đáo, hay dịch vụ môi trường, chẳng hạn như loại bỏ các máy chủ cũ, phát triển một trang web thương mại điện tử, máy tính để bàn mới tạo ra hình ảnh hoặc kết hợp cơ sở dữ liệu. Đối với mỗi dự án CNTT để có thể thành công đều phải có những yếu tố cân bằng và lường trước những rủi ro rất dễ xảy ra khiến dự án bị sập.

Tất cả các dự án CNTT hoặc các dự án khác đều di chuyển thông qua năm giai đoạn trong quản lý dự án khởi đầu: khởi xướng, lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và kiểm tra kiểm soát, và kết thúc. Mỗi giai đoạn có chứa quá trình di chuyển dự án từ ý tưởng cho việc triển khai thực hiện vì vậy đỏi hỏi tính bài bản và tuân thủ nguyên tắc rất cao.

Thời gian, ngân sách, số lượng người tham gia luôn là vấn đề mà các nhà quản lý dự án quan tâm. Làm quản lý một dự án CNTT đòi hỏi người lãnh đạo và các thành viên có những kỹ năng làm việc chuyên nghiệp. Luôn thích nghi và đáp ứng được như cầu khắt khắt khe của ngành CNTT.

VietnamLearning xin trân trọng giới thiệu khóa đào tạo quản lý dự án trực tuyến đầu tiên - Project Manager do NIIT và ElelementK cung cấp và xây dựng. Mọi chi tiết về khóa học xin truy cập tại website: vietnamlearning.vn

---------------------o0o-----------------------