Trợ giúp - Tìm kiếm - Thành viên - Lịch ghi nhớ
Phiên bản đầy đủ: BTL19 - Các biểu mẫu dùng trong BHXH
CĐ NHÂN SỰ > TÔN VINH NGHỀ NGHIỆP > CPO'S LIBRARY > HUMAN RESOURCE MANAGEMENT > .:Bộ chỉ số ISO 9000 trong xí nghiệp may dệt:.
khỉ may mắn
Đây là các biểu mẫu hiện hành dùng trong BHXH, mình thấy ở bên web www.bhxhtphcm.gov.vn. Chúc cả nhà vui!

Biểu Mẫu Thu (25)
- 02-XN/BHXH Đơn đề nghị xác nhận.
- 06-TBH Hợp đồng đóng BHYT
- 05-TBH Biên bản thanh lý hợp đồng đóng BHYT
- Xác nhận đóng BHXH 2 nơi
- 02b-TBH Danh sách đối tượng tham gia BHYT.
- 02*-TBH DS đề nghị cấp thẻ BHYT thân nhân sỹ quan.
- 03b - TBH DS đề nghị ĐCHS cấp sổ BHXH, BHYT
- Đăng ký 2%
- Tờ khai BHXH TN nhân dân
- HS Thu BHXH ( 1 cửa )
- HS Sổ BHXH (1 cửa)
- Mẫu số 05/SBH Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH
- Mẫu số 06/SBH Bảng ghi quá trình đóng BHXH
- Mẫu 01/SBH-XN (CV 215)
- Mẫu đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí (CV 215)
- Mẫu 02a-TBH, 03a-TBH, BHTN (CV 215)
- Mẫu 02a-TBH DS lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN
- Mẫu 03a-TBH DS điều chỉnh lao động
- Phiếu đăng ký tham gia BHXH
- Bảng kê 101 - Đăng ký BHXH-BHYT
- Bảng kê 102 - Đối tượng chỉ tham gia BHYT bắt buộc
- Bảng kê 104 - HS Thu BHXH bắt buộc hàng tháng
- Bảng kê 105 - HS thu BHYT bắt buộc
- Bảng kê 103 - HS Thu BHXH BHYT bắt buộc hàng tháng
- Bảng kê 312 - HS xác nhận đang tham gia BHXH

Biểu Mẫu Chính Sách (30)
- Mẫu 12-HSB Đơn đề nghị hưởng hưu trí
- Mẫu 14-HSB Đơn trợ cấp 1 lần
- Mẫu 16-HSB chuyển lương hưu
- Mẫu 5-HSB Tai nạn lao động.
- Mẫu C66 67 a-HD Ốm đau thai sản
- Mẫu C68 69 70 a-HD Nghỉ dưỡng sức.
- 04G-HBS (Tuất một lần)
- 09-HBS Khai HC GĐ thân nhân người chết.
- Giấy xác nhận nghề công việc nặng nhọc độc hại.
- Giấy xác nhận nghỉ việc hưởng chế độ trông con ốm.
- Biên bản điều tra Tai nạn lao động
- Giấy xác nhận nghỉ nuôi con nuôi sơ sinh
- Giấy xác nhận nghỉ nuôi con sơ sinh
- Đơn xin hưởng chế độ thai sản
- HS hưởng BHXH (1 cửa)
- Mẫu đăng ký nhận lương hưu qua thẻ ATM
- Bảng kê 601,602,603-HS Ốm đau,thai sản,dưỡng sức
- Bảng kê 604,605-HS tai nạn lao động,BNN
- Bảng kê 606 - HS hưu trí
- Bảng kê 607 - HS chế độ tử tuất
- Bảng kê 608 - HS Trợ cấp 01 lần
- Bảng kê 610 - HS Hưu trí, TC hàng tháng chuyển đi
- Bảng kê 611 - HS XN giải quyết trợ cấp 01 lần
- Bảng kê 613-HS vừa Thai sản,vừa XN sổ BHXH
- Bảng kê 614-HS giải quyết hưu trí và đ/c nhân thân
- Bảng kê 615-HS giải quyết hưu trí và đ/c nhân thân
- Bảng kê 616-HS tử tuất & đ/c nhân thân
- Bảng kê 701-HS sao y bản chính
- Bảng kê 609 - HS Hưu trí, TC hàng tháng chuyển đến
- Bảng kê 612 - HS vừa giải quyết OĐ, vừa XN sổ BHXH

Biểu Mẫu Cấp Thẻ (8)
- Đơn đề nghị cấp lại thẻ BHYT
- HS Thẻ BHYT (1 cửa)
- Bảng kê 401 - HS trả thẻ BHYT
- Bảng kê 402 - HS gia hạn thẻ BHYT
- Bảng kê 403 - HS thay đổi nơi KCB ban đầu
- Bảng kê 404 - HS cấp lại thẻ BHYT
- Bảng kê 405 - HS XN 03 năm tham gia BHYT
- Bảng kê 406 - HS Đ/c nhân thân người tham gia BHYT

Biểu Mẫu Cấp Sổ (15)
- Mẫu xác nhận qúa trình làm việc và đóng BHXH, BHTN
- Mẫu tờ khai 01-TBH
- Bảng kê 301 - HS cấp sổ BHXH
- Bảng kê 302 - HS xác nhận sổ BHXH
- Bảng kê 303 - HS điều chỉnh nhân thân
- Bảng kê 304 - HS đc nhân thân do cá nhân NLĐ nộp
- Bảng kê 305 - HS điều chỉnh nhân thân do mượn HS
- Bảng kê 306-HS dồn sổ BHXH
- Bảng kê 307 - HS cấp lại sổ do mất
- Bảng kê 308 - HS cấp lại sổ do hỏng
- Bảng kê 309 - HS cấp lại tờ khai cấp sổ BHXH
- Bảng kê 310 - HS cấp sổ BHXH BB theo mẫu mới
- Bảng kê 311 - HS xác nhận quá trình đóng sổ BHXH
- Bảng kê 312 - HS xác nhận đang tham gia BHXH
- Bảng kê 313 - HS trả sổ BHXH

Biểu Mẫu Tự Nguyện (3)
- Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện
- Giấy thay đổi phương thức đóng BHXH
- HS Thu BHYT tự nguyện (1 cửa)

Biểu Mẫu Giám định chi (3)
- Tờ khai Tham gia BHYT TN ND
- HS Bản kê thanh toán KCB (1 cửa)
- Bảng kê 501,502,503,504,505-Thanh toán trực tiếp

Biểu Mẫu Bảo Hiểm Xã Hội (1)
- Quy định về hồ sơ, số lượng và cách lập

BHXH lần đầu - hướng dẫn
Nguyễn Hiền Nhẫn
Cám ơn bạn!
Trang Nguyễn
Cảm ơn bạn nhiều!
thanhnga100983
Cảm ơn bạn nhiều nha! Thông tin bạn thật bổ ích.
violet_bn
sao không down dc b ơi
hieuvp
Đã sửa. Bạn click lại đi!
ptl161
Cám ơn bạn nhiều, rất cần thiết

ndhyan17
Rất bổ ích. Cám ơn bạn nhiều
hungbithu
Thanks you so much!
pspseo716
Thanks!!! Đăng ký BHXH phải khai báo sử dụng lao động. doanh nghiệp nhỏ dưới 10 nhân viên có cần khai báo không ? bạn nào biết chỉ giúp mình với!
Rosa_VTH
Mình down các biểu BHXH của bạn không có được. Nó toàn hiện trang trắng không hà. Bạn coi lại giùm mình với. Thanks bạn nhiều smile.gif
Duy_long676

Các bạn có thể vào trực tiếp link này, ở đây có đầy đủ tất cả những văn bản mẫu và những quy định hiện hành về BHXH!
thân Ái!

http://www.bhxhtphcm.gov.vn/FormGroup.aspx[
Đây là phiên bản "lo-fi" của nội dung trang chính. Để xem phiên bản đầy đủ với nhiều thông tin hơn , xin hãy nháy vào đây.
Invision Power Board © 2001-2015 Invision Power Services, Inc.