rolleyes.gif
Tài liệu nghiên cứu về Excel tương đối dễ hiểu, giúp bạn nhanh chóng khai thác hết các tính năng ưu việt của Excel.

Tải file:

http://www.youtemplates.com/download.asp?f...11-C0D5B737D918