Trợ giúp - Tìm kiếm - Thành viên - Lịch ghi nhớ
Phiên bản đầy đủ: Sách về OB (Hành vi tổ chức)
CĐ NHÂN SỰ > CHIEF PEOPLE OFFICER CLUB FORUM > STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
hanhdd
OB (Hành vi tổ chức) là môn học rất thú vị và cần thiết cho người làm HR.
Bạn nào có cuốn 10th Edition của Stephen P.Robbins (NXB Prentice Hall 2003) thì cho mình xin nhé, hoặc cuốn nào cũ hơn cũng được.
anhnguyet_hro
QUOTE(hanhdd @ Apr 17 2009, 03:13 PM) *
OB (Hành vi tổ chức) là môn học rất thú vị và cần thiết cho người làm HR.
Bạn nào có cuốn 10th Edition của Stephen P.Robbins (NXB Prentice Hall 2003) thì cho mình xin nhé, hoặc cuốn nào cũ hơn cũng được.

Anh thử xem cuốn OB 7th Edition của John R.Schermerhorn, Jr., James G. Hunt vaf Richard N. Osborn có được ko nhé smile.gif
hanhdd
QUOTE(anhnguyet_hro @ Apr 17 2009, 03:36 PM) *


Chắc anhnguyet_hro đã nghiên cứu cái món này rồi, liệu có gì chia sẻ cho bà kon được mở rộng tầm mắt không?
anhnguyet_hro
QUOTE(hanhdd @ Apr 17 2009, 03:53 PM) *
Chắc anhnguyet_hro đã nghiên cứu cái món này rồi, liệu có gì chia sẻ cho bà kon được mở rộng tầm mắt không?

Mới đang trong giai đoạn tìm hiểu và học tập thôi anh ạ, chưa đến mức "nghiên cứu", hi hi
Em thấy môn này khá hay, và rất có ích cho dân HR
Em có sưu tập được vài bài giảng về Hành vi tổ chức bằng VIE khá cơ bản, và ở một vài góc nhìn khác nhau

Bao gồm 5 bộ bài giảng của: <= Link down tài liệu

1, TS. Thái Trí Dũng (4 chương)

1. Giới thiệu về Hành vi tổ chức
2. Những cơ sở của hành vi cá nhân
3. Cơ sở hành vi nhóm
4. Truyền thông và giao tiếp trong tổ chức

2. Ph.D. Nguyễn Hữu Lam (9 chương)

1. Giới thiệu về Hành vi tổ chức
2. Những cơ sở của Hành vi cá nhân
3. Giá trị, thái độ, và Sự thỏa mãn đối với công việc
4. Động viên
5. Những cơ sở của Hành vi nhóm
6. Hành vi trong nhóm và Xung đột
7. Truyền đạt
8. Văn hóa Tổ chức
9. Đổi mới và Phát triển tổ chức

3. GV. Huỳnh Nhựt Nghĩa - Đại học Marketing (8 chương)
1. Tổng quan về Quản trị Hành vi tổ chức
2. Cơ sở của hành vi cá nhân
3. Tạo động lực cá nhân trong tổ chức
4. Cơ sở hành vi nhóm
5. Hành vi trong nhóm và xung đột
6. Lãnh đạo nhóm
7. Giao tiếp trong tổ chức
8. Văn hóa trong tổ chức

4. MBA. Nguyễn Văn Thụy (5 chương)
1. Giới thiệu về HVTC
2. Những cơ sở của hành vi cá nhân
3. Động viên
4. Những cơ sở hành vi nhóm
5. Quản lý thiết kế văn hóa và thay đổi của tổ chức

5. Ph.D. Phan Thị Minh Châu (8 chương)
1. Cơ sở của hành vi cá nhân
2. Giá trị, thái độ và sự thỏa mãn đối với công việc
3. Động viên
4. Cơ sở của hành vi nhóm
5. Hành vi trong nhóm và xung đột
6. Thông tin
7. Văn hóa doanh nghiệp
8. Quản lý sự thay đổituantn
QUOTE(anhnguyet_hro @ Apr 17 2009, 04:15 PM) *

Mới đang trong giai đoạn tìm hiểu và học tập thôi anh ạ, chưa đến mức "nghiên cứu", hi hi
Em thấy môn này khá hay, và rất có ích cho dân HR
Em có sưu tập được vài bài giảng về Hành vi tổ chức bằng VIE khá cơ bản, và ở một vài góc nhìn khác nhau

Bao gồm 5 bộ bài giảng của: <= Link down tài liệu

1, TS. Thái Trí Dũng (4 chương)

1. Giới thiệu về Hành vi tổ chức
2. Những cơ sở của hành vi cá nhân
3. Cơ sở hành vi nhóm
4. Truyền thông và giao tiếp trong tổ chức

2. Ph.D. Nguyễn Hữu Lam (9 chương)

1. Giới thiệu về Hành vi tổ chức
2. Những cơ sở của Hành vi cá nhân
3. Giá trị, thái độ, và Sự thỏa mãn đối với công việc
4. Động viên
5. Những cơ sở của Hành vi nhóm
6. Hành vi trong nhóm và Xung đột
7. Truyền đạt
8. Văn hóa Tổ chức
9. Đổi mới và Phát triển tổ chức

3. GV. Huỳnh Nhựt Nghĩa - Đại học Marketing (8 chương)
1. Tổng quan về Quản trị Hành vi tổ chức
2. Cơ sở của hành vi cá nhân
3. Tạo động lực cá nhân trong tổ chức
4. Cơ sở hành vi nhóm
5. Hành vi trong nhóm và xung đột
6. Lãnh đạo nhóm
7. Giao tiếp trong tổ chức
8. Văn hóa trong tổ chức

4. MBA. Nguyễn Văn Thụy (5 chương)
1. Giới thiệu về HVTC
2. Những cơ sở của hành vi cá nhân
3. Động viên
4. Những cơ sở hành vi nhóm
5. Quản lý thiết kế văn hóa và thay đổi của tổ chức

5. Ph.D. Phan Thị Minh Châu (8 chương)
1. Cơ sở của hành vi cá nhân
2. Giá trị, thái độ và sự thỏa mãn đối với công việc
3. Động viên
4. Cơ sở của hành vi nhóm
5. Hành vi trong nhóm và xung đột
6. Thông tin
7. Văn hóa doanh nghiệp
8. Quản lý sự thay đổi
Bộ tài liệu này rất hay.
Cám ơn em nhé biggrin.gif
Đây là phiên bản "lo-fi" của nội dung trang chính. Để xem phiên bản đầy đủ với nhiều thông tin hơn , xin hãy nháy vào đây.
Invision Power Board © 2001-2015 Invision Power Services, Inc.