Mình là HCNS mình vừa được bầu làm chủ tịch Công đoàn, vì mình còn trẻ nên chưa có kinh nghiệm quản lý về cái này sad.gif , cho mình hỏi thử cách quản lý như thế nào, làm thế nào mình đưa ra phương hướng cho công đoàn mình phát triển hiệu quả. Mọi người giúp mình nhé !!! huh.gif