Trợ giúp - Tìm kiếm - Thành viên - Lịch ghi nhớ
Phiên bản đầy đủ: Thời gian được nghỉ trước khi về hưu (urgent, please)
CĐ NHÂN SỰ > CHIEF PEOPLE OFFICER CLUB FORUM > LAW & LEGAL ISSUES
bangtuyetmuadong
Hi cả nhà,

Cho mình hỏi chút, trước đây, theo Quyết định số CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 21/HĐBT NGÀY 8 THÁNG 8 NĂ= ;M 1981 BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM VỀ CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ VÀ NGHỈ VIỆC VÌ MẤT SỨC LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CÔNG= NHÂN, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC VÀ QUÂN NHÂN,

Điều 3 = Trước khi về hưu, cán bộ công nhân, viên chức Nhà nước và quân nhân được nghỉ ba (3) tháng, hưởng nguyên lương kể cả phụ cấp và trợ cấp con (nếu có).


Đành rằng cái này là áp dụng đối với cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước và QĐ này đã ban hành từ rất lâu rồi (1981). Hiện nay mình hỏi cán bộ bên BHXH thì được trả lời là QĐ này ko được áp dụng nữa. Nhưng ko được áp dụng nữa (hết hiệu lực của QĐ này) thì thể hiện ở công văn/ văn bản nào? Mình muốn có căn cứ pháp lý...

Mình đọc Luật BHXH 2006 thì cũng ko hề thấy nói đến việc được nghỉ 03 tháng trước khi về hưu. Mình có đọc cả những văn bản hướng dẫn thực hiện luật BHXH 2006, ko thấy nói về việc được nghỉ 3 tháng kia... nhưng mình cần có văn bản để chắc chắn rằng QĐ năm 1981 là ko còn hiệu lực nữa...

Anh chị em nào biết thì chỉ giúp mình với....

Xin cảm ơn ACE rất nhiều!!!daoduyvu
[font="Arial"][/font]
QUOTE(Chú Thích)(bangtuyetmuadong @ Sep 17 2010, 06:21 PM) *
Hi cả nhà,

Cho mình hỏi chút, trước đây, theo Quyết định số CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 21/HĐBT NGÀY 8 THÁNG 8 NĂ= ;M 1981 BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM VỀ CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ VÀ NGHỈ VIỆC VÌ MẤT SỨC LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CÔNG= NHÂN, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC VÀ QUÂN NHÂN,

Điều 3 = Trước khi về hưu, cán bộ công nhân, viên chức Nhà nước và quân nhân được nghỉ ba (3) tháng, hưởng nguyên lương kể cả phụ cấp và trợ cấp con (nếu có).


Đành rằng cái này là áp dụng đối với cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước và QĐ này đã ban hành từ rất lâu rồi (1981). Hiện nay mình hỏi cán bộ bên BHXH thì được trả lời là QĐ này ko được áp dụng nữa. Nhưng ko được áp dụng nữa (hết hiệu lực của QĐ này) thì thể hiện ở công văn/ văn bản nào? Mình muốn có căn cứ pháp lý...

Mình đọc Luật BHXH 2006 thì cũng ko hề thấy nói đến việc được nghỉ 03 tháng trước khi về hưu. Mình có đọc cả những văn bản hướng dẫn thực hiện luật BHXH 2006, ko thấy nói về việc được nghỉ 3 tháng kia... nhưng mình cần có văn bản để chắc chắn rằng QĐ năm 1981 là ko còn hiệu lực nữa...

Anh chị em nào biết thì chỉ giúp mình với....

Xin cảm ơn ACE rất nhiều!!!

Đúng là trong Bộ luật lao động và các hướng dẫn thực hiện không đề cập đến việc này thật.
Bạn hỏi cán bộ BHXH họ không biết thì cũng không trách được.
Theo mình tại sao bạn không hỏi bên Sở lao động thương binh và xã hội nhỉ????
Khi có kết quả cho cả nhà cùng biết với nhé
Have a good day!!!!!!!!!!
mynguyen
QUOTE(Chú Thích)(bangtuyetmuadong @ Sep 17 2010, 06:21 PM) *
Hi cả nhà,

Cho mình hỏi chút, trước đây, theo Quyết định số CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 21/HĐBT NGÀY 8 THÁNG 8 NĂ= ;M 1981 BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM VỀ CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ VÀ NGHỈ VIỆC VÌ MẤT SỨC LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CÔNG= NHÂN, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC VÀ QUÂN NHÂN,

Điều 3 = Trước khi về hưu, cán bộ công nhân, viên chức Nhà nước và quân nhân được nghỉ ba (3) tháng, hưởng nguyên lương kể cả phụ cấp và trợ cấp con (nếu có).


Đành rằng cái này là áp dụng đối với cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước và QĐ này đã ban hành từ rất lâu rồi (1981). Hiện nay mình hỏi cán bộ bên BHXH thì được trả lời là QĐ này ko được áp dụng nữa. Nhưng ko được áp dụng nữa (hết hiệu lực của QĐ này) thì thể hiện ở công văn/ văn bản nào? Mình muốn có căn cứ pháp lý...

Mình đọc Luật BHXH 2006 thì cũng ko hề thấy nói đến việc được nghỉ 03 tháng trước khi về hưu. Mình có đọc cả những văn bản hướng dẫn thực hiện luật BHXH 2006, ko thấy nói về việc được nghỉ 3 tháng kia... nhưng mình cần có văn bản để chắc chắn rằng QĐ năm 1981 là ko còn hiệu lực nữa...

Anh chị em nào biết thì chỉ giúp mình với....

Xin cảm ơn ACE rất nhiều!!!QD 21/HĐBT ngày 8/8/1981 đã được bãi bỏ tại NĐ 143/2007/NĐ-CP ngày 10/09/2007.

NĐ 143/2007/NĐ-CP ngày 10/09/2007 cũng đã hết hiệu lực và hiện được thay thể bởi NĐ 46/2010/NĐ-CP ngày 27/04/2010
Phoenix
QUOTE(Chú Thích)(bangtuyetmuadong @ Sep 17 2010, 06:21 PM) *
Hi cả nhà,

Cho mình hỏi chút, trước đây, theo Quyết định số CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 21/HĐBT NGÀY 8 THÁNG 8 NĂ= ;M 1981 BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM VỀ CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ VÀ NGHỈ VIỆC VÌ MẤT SỨC LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CÔNG= NHÂN, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC VÀ QUÂN NHÂN,

Điều 3 = Trước khi về hưu, cán bộ công nhân, viên chức Nhà nước và quân nhân được nghỉ ba (3) tháng, hưởng nguyên lương kể cả phụ cấp và trợ cấp con (nếu có).


Đành rằng cái này là áp dụng đối với cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước và QĐ này đã ban hành từ rất lâu rồi (1981). Hiện nay mình hỏi cán bộ bên BHXH thì được trả lời là QĐ này ko được áp dụng nữa. Nhưng ko được áp dụng nữa (hết hiệu lực của QĐ này) thì thể hiện ở công văn/ văn bản nào? Mình muốn có căn cứ pháp lý...

Mình đọc Luật BHXH 2006 thì cũng ko hề thấy nói đến việc được nghỉ 03 tháng trước khi về hưu. Mình có đọc cả những văn bản hướng dẫn thực hiện luật BHXH 2006, ko thấy nói về việc được nghỉ 3 tháng kia... nhưng mình cần có văn bản để chắc chắn rằng QĐ năm 1981 là ko còn hiệu lực nữa...

Anh chị em nào biết thì chỉ giúp mình với....

Xin cảm ơn ACE rất nhiều!!!


Bạn xem trong văn bản này nhé:

NGHỊ ĐỊNH số 143/2007/NĐ-CP Quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, Công chức đủ điều kiện nghỉ hưu ban hành ngày 10/09/2007, có hiệu lực ngày 05/10/2007

"Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bãi bỏ các văn bản sau: Quyết định số 21/HĐBT ngày 08 tháng 08 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ); Chỉ thị số 668/CT-TTg ngày 11 tháng 11 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 18/2002/CT-TTg ngày 05 tháng 09 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1631/TTg-TCCB ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.
"

Bản thân Nghị định số 143 đã được thay thế bằng "NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THÔI VIỆC VÀ THỦ TỤC NGHỈ HƯU ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC Số: 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 04 năm 2010"

Bạn có thể tham khảo nghị định 46 ở link dưới đây:
Nghị dinh 46...
bangtuyetmuadong
Ôi, xin cảm ơn các anh chị em rất nhiều. Nhờ có văn bản này mà em coi như cập nhật được quy định về nghỉ hưu rõ ràng hơn.

Một lần nữa xin cảm ơn các anh chị em rất nhiều và chúc các ACE sức khoẻ tốt để công tác tốt nhé!
Đây là phiên bản "lo-fi" của nội dung trang chính. Để xem phiên bản đầy đủ với nhiều thông tin hơn , xin hãy nháy vào đây.
Invision Power Board © 2001-2015 Invision Power Services, Inc.