Trợ giúp - Tìm kiếm - Thành viên - Lịch ghi nhớ
Phiên bản đầy đủ: NS01 Bài giảng QT nguồn NL
CĐ NHÂN SỰ > TÔN VINH NGHỀ NGHIỆP > CPO'S LIBRARY > HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
admin3
Tài liệu của lớp K43 QTKD nè!

Bạn là giám đốc nhân sự? Hãy nhấn vào đây để download BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

Nguồn: Thày Ngô Quý Nhâm

Chúc mọi người học tốt.
capstanCMS
Mình tham khảo tài liệu và post len cho các bạn một hệ thống sơ lược như sau để các bạn hình dung được để được coi là mình có nghề nhân sự thì mình phải học gì và nó cũng chính là công việc của bạn sau khi bạn có bằng công nhận là HR!

Có một bài viết trong Web này nói về đánh giá của CEO đối với HR hình như là của Johan? mình nghĩ rằng chỉ qua hệ thống này mọi người có thể đánh giá được giá trị mình tạo ra cho công ty mặc dù HR là lao động gián tiếp tạo ra doanh thu và lợi nhuận cho công ty hay giá trị sản phẩm nhưng có một ngành nghề kinh doanh mà HR lại tạo ra giá trị trực tiếp (Mình sẽ trao đổi trong topic phù hợp)

Sơ lược về HR:
Tổng quan về nghề nhân sự và vai trò nhiệm vụ của một cán bộ nhân sự hiệu quả
• Bản chất và các cách tiếp cận về quản lý nhân sự
• Sự khác nhau giữa quản lý hành chính nhân sự và quản lý phát triển nguồn nhân lực
• Những vai trò “mới” của cán bộ nhân sự trong tổ chức
• Trách nhiệm và nhiệm vụ của một cán bộ nhân sự hiệu quả
• Trách nhiệm của cán bộ quản lý trực tiếp trong công tác nhân sự và phân biệt với trách nhiệm của cán bộ tổ chức
Các kỹ năng và quan điểm cần thiết cho một cán bộ nhân sự hiệu quả
• Cán bộ nhân sự bị động và cán bộ nhân sự chủ động
• Các năng lực cần thiết của cán bộ nhân sự để thực hiện tốt vai trò của mình: Mô hình và kinh nghiệm thực tế trong các công ty thành công
• Cán bộ nhân sự - nhà tư vấn nội bộ
• Các quan điểm phù hợp đối với một cán bộ nhân sự hiệu quả
Phân tích công việc
• Những lợi ích và thực tế của phân tích công việc
• Các cách tiếp cận phân tích công việc
• Các bước phân tích công việc
• Các công cụ sử dụng phân tích công việc
• Những thành phần của Bản mô tả công việc (JD), Bản yêu cầu chuyên môn (JS)
• Thách thức trong quá trình phân tích công việc
Phát triển hệ thống lương, thưởng, phúc lợi
• Các quan điểm khác nhau về tiền lương, tiền thưởng
• Các lựa chọn chiến lược về chính sách lương, thưởng, phúc lợi
• Mục tiêu và các nguyên tắc của hệ thống tiền lương
• Các bước xây dựng hệ thống tiền lương
• Xây dựng chính sách thưởng và phúc lợi
Phát triển văn hóa doanh nghiệp
• Văn hoá doanh nghiệp và tầm quan trọng của nó trong doanh nghiệp
• Các loại văn hoá doanh nghiệp khác nhau
• Quá trình xây dựng văn hoá doanh nghiệp
• Vai trò và trách nhiệm của cán bộ nhân sự trong quá trình phát triển văn hóa doanh nghiệp
Quản lý và đánh giá kết quả công việc
• Tầm quan trọng của quản lý kết quả công việc
• Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc hiệu quả
• Kỹ năng phản hồi kết quả công việc
• Mối quan hệ giữa đánh giá kết quả công việc với các khía cạnh quản lý nhân sự khác trong doanh nghiệp
Tuyển dụng nguồn nhân lực
• Quá trình tuyển dụng trong tổ chức
• Chiến lược tuyển dụng phù hợp với mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp
• Xây dựng các chính sách và quy trình tuyển dụng hiệu quả
• Các kỹ năng tuyển dụng:
- Thông báo tuyển dụng
- Kỹ năng phỏng vấn
- Ra quyết định thuê tuyển
Đào tạo phát triển nguồn nhân lực
• Đào tạo và phát triển trong các doanh nghiệp Việt nam
• Công việc của một cán bộ đào tạo trong tổ chức
• Quản lý quá trình đào tạo
• Các chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
• Kế hoạch phát triển nghề nghiệp cá nhân
anhvt
Chao ban,

Minh nhap vao duong link ban gui nhung bi loi.
Phien ban co the up lai de moi nguoi tham khao duoc khong?
Hoac gui cho minh xin vao dia chi email: anhvt2002@gmail.com.
Cam on ban nhieu.
anhnguyet_hro
Đúng rồi đó, mình cũng thấy link bị lỗi
rivalsumo
Links vẫn ổn mà! Mình vừa download xong!
Đây là phiên bản "lo-fi" của nội dung trang chính. Để xem phiên bản đầy đủ với nhiều thông tin hơn , xin hãy nháy vào đây.
Invision Power Board © 2001-2015 Invision Power Services, Inc.