Trợ giúp - Tìm kiếm - Thành viên - Lịch ghi nhớ
Phiên bản đầy đủ: Mối quan hệ giữa các phòng ban trong Công ty
CĐ NHÂN SỰ > WELCOME TO HUMAN RESOURCE FORUM > FEEDBACK. ASK & ANSWER
admin3
Dear all,

Hiện nay, minh đang phụ trách mảng nhân sự. Mình đang muốn xây dựng Quy trình kết nối giữa các phòng ban hoặc Mối quan hệ giữa các phòng ban theo kiểu sơ đồ. Mục đích của việc này là để mọi người làm việc trong Công ty đều nhận biết dễ dàng trách nhiệm công việc của mình và việc kết nối công việc giữa các phòng được thực hiện một cách hiệu quả và nhanh chóng. Ví dụ: Phòng HCNS sẽ kết nối với phòng KT, phòng KT kết nối với IT như thế nào hoặc việc kết nối công việc có thể đan chéo nhau giữa các phòng ban trong Công ty.

Bạn nào có kinh nghiệm hoặc ý kiến hay gửi và góp ý cho tôi với
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn

Xin trân trọng cám ơn

Best regards,
phihung1982
Hi bạn,

Việc kết nối giữa các phòng ban hoặc giữa các vị trí chủ yếu là thông qua quy trình làm việc. Bạn nên xây dựng chuẩn mô tả công việc cho từng vị trí và hệ thống quy trình làm việc của từng phòng ban và quy trình phối hợp thực hiện công việc (Tài liệu đề có trên diễn đàn).

Việc này không phải làm nhanh được nên bạn cần vạch ra lộ trình cụ thể để xây dựng cho phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị bạn.

Chúc bạn thành công !
gdns
QUOTE(Chú Thích)(phihung1982 @ Jun 28 2010, 12:37 AM) *
Hi bạn,

Việc kết nối giữa các phòng ban hoặc giữa các vị trí chủ yếu là thông qua quy trình làm việc. Bạn nên xây dựng chuẩn mô tả công việc cho từng vị trí và hệ thống quy trình làm việc của từng phòng ban và quy trình phối hợp thực hiện công việc (Tài liệu đề có trên diễn đàn).

Việc này không phải làm nhanh được nên bạn cần vạch ra lộ trình cụ thể để xây dựng cho phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị bạn.

Chúc bạn thành công !


Ngoài các quy trình công việc, báo cáo... Bạn nên xây dựng quy trình trao đổi thông tin nội bộ, nêu rõ những thông tin cần trao đổi của các phòng, ban, thời gian, người trao-nhận thông tin ....
Chúc bạn thành công.
admin3
QUOTE(Chú Thích)(Chí Dũng @ Jun 27 2010, 11:15 AM) *
Dear all,

Hiện nay, minh đang phụ trách mảng nhân sự. Mình đang muốn xây dựng Quy trình kết nối giữa các phòng ban hoặc Mối quan hệ giữa các phòng ban theo kiểu sơ đồ. Mục đích của việc này là để mọi người làm việc trong Công ty đều nhận biết dễ dàng trách nhiệm công việc của mình và việc kết nối công việc giữa các phòng được thực hiện một cách hiệu quả và nhanh chóng. Ví dụ: Phòng HCNS sẽ kết nối với phòng KT, phòng KT kết nối với IT như thế nào hoặc việc kết nối công việc có thể đan chéo nhau giữa các phòng ban trong Công ty.

Bạn nào có kinh nghiệm hoặc ý kiến hay gửi và góp ý cho tôi với
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn

Xin trân trọng cám ơn

Best regards,

Xin cam on su gop y cua cac ban
Đây là phiên bản "lo-fi" của nội dung trang chính. Để xem phiên bản đầy đủ với nhiều thông tin hơn , xin hãy nháy vào đây.
Invision Power Board © 2001-2015 Invision Power Services, Inc.