Trợ giúp - Tìm kiếm - Thành viên - Lịch ghi nhớ
Phiên bản đầy đủ: QUI CHE QUAN LY CONG DOAN CO SO TRONG CONG TY
CĐ NHÂN SỰ > CONNECT PEOPLE - KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG > LIÊN KẾT HRL TẠI CÁC THÀNH PHỐ > HRLINK BÌNH DƯƠNG
hrbd
Minh hien dang cong tac tai phong HC-NS dong thoi la tro ly cua TGD, theo y kien cua TGD minh nen dua ra 1 qui che de quan ly cac hoat dong cua CDCS trong cong ty.
Do con thieu nhieu kinh nghiem trong linh vuc nay, mong duoc anh.chi trong hrlink ho tro va dong gop y kien.
Huyen3012
QUOTE(Chú Thích)(hrbd @ Mar 24 2010, 11:32 AM) *
Minh hien dang cong tac tai phong HC-NS dong thoi la tro ly cua TGD, theo y kien cua TGD minh nen dua ra 1 qui che de quan ly cac hoat dong cua CDCS trong cong ty.
Do con thieu nhieu kinh nghiem trong linh vuc nay, mong duoc anh.chi trong hrlink ho tro va dong gop y kien.


Hi hrbd,
Ban tham khao Luat & Dieu le ve cong doan theo duong link sau day nhe,

Luat Cong doan (1990)
http://www.ldld.hochiminhcity.gov.vn/web/tintuc/default.aspx?cat_id=567

Dieu le Cong doan (2003)
http://www.ldld.hochiminhcity.gov.vn/web/data/news/2005/12/394/dieuleCDVN.doc

Best regards,
gialong64
QUOTE(Chú Thích)(hrbd @ Mar 24 2010, 11:32 AM) *
Minh hien dang cong tac tai phong HC-NS dong thoi la tro ly cua TGD, theo y kien cua TGD minh nen dua ra 1 qui che de quan ly cac hoat dong cua CDCS trong cong ty.
Do con thieu nhieu kinh nghiem trong linh vuc nay, mong duoc anh.chi trong hrlink ho tro va dong gop y kien.

Chào bạn.
Cho minh hỏi một chút là cty của bạn thuộc loại hình nào : Cổ phần, TNHH, hay doanh nghiệp tư nhân và trong cty đã có tổ chức công đoàn hay chưa. Hỏi như vậy vì nếu cty bạn đã có công đoàn cơ sở được thành lập theo đúng các quy định của pháp luật thì việc dùng khái niệm " Quy chế để quản lý các hoạt động của CDCS trong công ty " nghe không được ổn lắm. Ý mình là : nếu chính quyền ( là cty) lại quản lý hoạt động của 1 tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp thì xét về luật là vi phạm và không dân chủ. Đương nhiên vẫn có nhưng cách khác để " định hướng, kiểm soát " hoạt động của các tổ chức đó mà không phạm luật. Ví dụ như có thể quy định trong điều lệ hoặc quy chế hoạt động của cty bạn một điều rằng : Các tổ chức đoàn thể trong công ty hoạt động theo hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ và các văn bản hướng dẫn của tổ chức đó.
Tất nhiên là để xem họ hoạt động có đúng theo quy định của pháp luật hay không thì mình phải nắm vững về luật như bạn Huyen3012 đã hướng dẫn cho bạn.
hrbd
QUOTE(Chú Thích)(Minh Trí @ Mar 25 2010, 10:36 AM) *
Chào bạn.
Cho minh hỏi một chút là cty của bạn thuộc loại hình nào : Cổ phần, TNHH, hay doanh nghiệp tư nhân và trong cty đã có tổ chức công đoàn hay chưa. Hỏi như vậy vì nếu cty bạn đã có công đoàn cơ sở được thành lập theo đúng các quy định của pháp luật thì việc dùng khái niệm " Quy chế để quản lý các hoạt động của CDCS trong công ty " nghe không được ổn lắm. Ý mình là : nếu chính quyền ( là cty) lại quản lý hoạt động của 1 tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp thì xét về luật là vi phạm và không dân chủ. Đương nhiên vẫn có nhưng cách khác để " định hướng, kiểm soát " hoạt động của các tổ chức đó mà không phạm luật. Ví dụ như có thể quy định trong điều lệ hoặc quy chế hoạt động của cty bạn một điều rằng : Các tổ chức đoàn thể trong công ty hoạt động theo hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ và các văn bản hướng dẫn của tổ chức đó.
Tất nhiên là để xem họ hoạt động có đúng theo quy định của pháp luật hay không thì mình phải nắm vững về luật như bạn Huyen3012 đã hướng dẫn cho bạn.


Rat cam on y kien dong gop cua Huyen3012 va y kien cua Minh tri.
Cong tac hoat dong cong doan, va cac qui dinh dieu le ve hoat dong cong doan hrbd dieu hieu.
Nhung do cty cua hrbd la cong ty TNHH 100% von of china. Hien to chuc cong doan da duoc hrbd to chuc va thanh lap, da di vao hoat dong duoc 2 nam. Trong khoan thoi gian nay to cong doan khong the hien duoc quyen loi va nghia vu cua minh, cong doan khong co su lanh dao tot. Hien tai chu tich cong doan khong an hieu ve Khai niem cong doan, va luat lao dong. Nen cac tieu chi hoat dong cua cong doan trong cty cua hrbd hien gio dieu nam trong vong kiem soat cua hrbd het. <TGD giao tron quyen giai quyet cho hrbd>.
O day Hrbd muon thao luan cung moi nguoi trong ban hrlink xem co co che nao quan ly cac hoat dong cong doan trong cty kg? muc dich la ho tro cong doan co so hoat dong dung duong loi, tranh nham lan anh huong den quyen loi chung cua cty.
Mat khac, hrbd suy nghi rang:
Neu minh dua ra 1 qui che de quan ly cac hoat dong cong doan muc dich la de to chuc cong doan ton trong lanh dao cua cty.
VD: Neu to chuc cong doan tu y trieu tap hoi hop toan the CNV, tu y tuyen truyen nhung noi dung khong dung phap luat ... ma BGD cty hoan toan kg biet gi thi se xay ra hau qua rat nghiem trong.
Voi lai, neu hrbd dua ra duoc co che quan ly cac hoat dong cong doan 1 cach hop ly, 2 ben cung co loi thi muc dich nay se ho tro cho viec phat trien cong doan trong cty cua hrbd. Vi cty cua hrbd la cty cua china, ho khong tin tuong vao to chuc cong doan dau.

Xin duoc y kien dong gop cua nhung thanh vien co kinh nghiem ve viec nay.
Thanks!
gialong64
QUOTE(Chú Thích)(hrbd @ Mar 25 2010, 12:36 PM) *
Rat cam on y kien dong gop cua Huyen3012 va y kien cua Minh tri.
Cong tac hoat dong cong doan, va cac qui dinh dieu le ve hoat dong cong doan hrbd dieu hieu.
Nhung do cty cua hrbd la cong ty TNHH 100% von of china. Hien to chuc cong doan da duoc hrbd to chuc va thanh lap, da di vao hoat dong duoc 2 nam. Trong khoan thoi gian nay to cong doan khong the hien duoc quyen loi va nghia vu cua minh, cong doan khong co su lanh dao tot. Hien tai chu tich cong doan khong an hieu ve Khai niem cong doan, va luat lao dong. Nen cac tieu chi hoat dong cua cong doan trong cty cua hrbd hien gio dieu nam trong vong kiem soat cua hrbd het. <TGD giao tron quyen giai quyet cho hrbd>.
O day Hrbd muon thao luan cung moi nguoi trong ban hrlink xem co co che nao quan ly cac hoat dong cong doan trong cty kg? muc dich la ho tro cong doan co so hoat dong dung duong loi, tranh nham lan anh huong den quyen loi chung cua cty.
Mat khac, hrbd suy nghi rang:
Neu minh dua ra 1 qui che de quan ly cac hoat dong cong doan muc dich la de to chuc cong doan ton trong lanh dao cua cty.
VD: Neu to chuc cong doan tu y trieu tap hoi hop toan the CNV, tu y tuyen truyen nhung noi dung khong dung phap luat ... ma BGD cty hoan toan kg biet gi thi se xay ra hau qua rat nghiem trong.
Voi lai, neu hrbd dua ra duoc co che quan ly cac hoat dong cong doan 1 cach hop ly, 2 ben cung co loi thi muc dich nay se ho tro cho viec phat trien cong doan trong cty cua hrbd. Vi cty cua hrbd la cty cua china, ho khong tin tuong vao to chuc cong doan dau.

Xin duoc y kien dong gop cua nhung thanh vien co kinh nghiem ve viec nay.
Thanks!

Ồ, như vậy công ty bạn là công ty 100% vốn nước ngoài rồi . Thực ra điều này cũng ko quá quan trọng nếu các bên ( công đoàn và chủ DN ) đều xác định và thực hiện đúng được vai trò của mình ( được pháp luật quy đinh) trong DN. Và mọi hoạt động đều hướng tới một mục tiêu chung, đó là : lợi ích của cả DN . Nói là vậy, nhưng trên thực tế để xử lý hài hòa lợi ích của 2 thành phần này là điều cực khó, vì rằng lợi ích của bên này sẽ luân xung đột với lợi ích của bên kia ( người lao động mà đại diện là công đoàn cơ sở với chủ DN ). Tóm lại, nó phụ thuộc vào người lãnh đạo ( đứng đầu tổ chức CD) với chủ DN . Chính vì vậy trong một số văn bản pháp luật Nhà nước ta đều yêu cầu DN phải có thỏa ước ( thỏa thuận giữa hai bên về một số quyền và lợi ích..) giữa tập thể người lao động ( đại diện là công đoàn) với người sử dụng lao động để giải quyết mâu thuẫn này.
Có một điều mình chưa rõ mà theo bạn nói là cty bạn đã thành lập CD và hoạt động được 2 năm. Nhưng tổ chức CD Cty bạn tự thành lập, vậy có công đoàn cấp trên ko ( quận , huyện ), ai ra quyết định công nhận, hàng tháng nộp đoàn phí và kinh phí cho ai. Nếu có thì bạn hãy liên hệ với họ để được giúp đỡ. Còn nếu chưa thì bạn cũng phải liên hệ để làm cho đúng trình tự.
Bạn à, nếu làm đúng thì hoạt động của tổ chức CD cơ sở sẽ giúp cho DN rất nhiều đấy. Kể cả chủ DN lẫn người lao động.
hrbd
QUOTE(Chú Thích)(Minh Trí @ Mar 25 2010, 04:13 PM) *
Ồ, như vậy công ty bạn là công ty 100% vốn nước ngoài rồi . Thực ra điều này cũng ko quá quan trọng nếu các bên ( công đoàn và chủ DN ) đều xác định và thực hiện đúng được vai trò của mình ( được pháp luật quy đinh) trong DN. Và mọi hoạt động đều hướng tới một mục tiêu chung, đó là : lợi ích của cả DN . Nói là vậy, nhưng trên thực tế để xử lý hài hòa lợi ích của 2 thành phần này là điều cực khó, vì rằng lợi ích của bên này sẽ luân xung đột với lợi ích của bên kia ( người lao động mà đại diện là công đoàn cơ sở với chủ DN ). Tóm lại, nó phụ thuộc vào người lãnh đạo ( đứng đầu tổ chức CD) với chủ DN . Chính vì vậy trong một số văn bản pháp luật Nhà nước ta đều yêu cầu DN phải có thỏa ước ( thỏa thuận giữa hai bên về một số quyền và lợi ích..) giữa tập thể người lao động ( đại diện là công đoàn) với người sử dụng lao động để giải quyết mâu thuẫn này.
Có một điều mình chưa rõ mà theo bạn nói là cty bạn đã thành lập CD và hoạt động được 2 năm. Nhưng tổ chức CD Cty bạn tự thành lập, vậy có công đoàn cấp trên ko ( quận , huyện ), ai ra quyết định công nhận, hàng tháng nộp đoàn phí và kinh phí cho ai. Nếu có thì bạn hãy liên hệ với họ để được giúp đỡ. Còn nếu chưa thì bạn cũng phải liên hệ để làm cho đúng trình tự.
Bạn à, nếu làm đúng thì hoạt động của tổ chức CD cơ sở sẽ giúp cho DN rất nhiều đấy. Kể cả chủ DN lẫn người lao động.


Rat vui nhan duoc dong gop y kien cua Minh tri
Quyen va nghia vu cua CD va DN thi moi nguoi dieu hieu. Nhung cai kho o day la BCH CD hien dang hoat dong trong cty cua hrbd, nhung ben CD khong ton trong BGD cty nhieu hoat dong khong he thong bao qua cho ban lanh dao biet.
CD hien tai khong tao duoc long tin cua BGD nen gap rat nhieu kho khan trong cong tac va kinh phi hoat dong CD

Nhu hrbd da de cap den, CD cua cty hrbd thanh lap la co to chuc, co quyet dinh cua cong doan cap tren, tien kinh phi hien tai van ap dung NLD 1% va cty hrbd 1%, ngoai cac khoan nay ra CD kg duoc ho tro khoan kinh phi nao

Vi muc dich ho tro CD tao long tin voi BGD cty va dong thoi quan ly ve cac hoat dong CD trong cty nen hrbd muon dua ra 1 qui che nham quan ly cac hoat dong CD, VD: moi to chuc hoat dong do cong doan to chuc, trieu tap CNV deu phai tbao va duoc su dong y cua BGD moi duoc tien hanh.
Theo nhu y kien cua BGD cty hrbd ho noi rang: "O trong nha nguoi ta thi phai biet ne mat chu nha"

Noi chung cac thu tuc cua ben CD thi hrbd da hoan thanh theo qui dinh cua phap luat. Nhung de co 1 qui che ro rang nham giup CD co 1 ne nep, qui dinh quyen han do cung la gop phan cho CD hoat dong de dang hon trong cty hrbd.

Theo nhu hrbd hieu thi CD cua cty hrbd khong du kha nang thuyet phuc, nen sap toi day cac hoat dong cd trong cty se bi han che va se mai mai khong co co hoi phat trien duoc.
Phai lam sao de co the giai quyet day? Hien tai hrbd dang rat be tat, vi phai bi ap luc ben CD, CNV, Cty. hic...
gialong64
QUOTE(Chú Thích)(hrbd @ Mar 25 2010, 11:12 PM) *
Rat vui nhan duoc dong gop y kien cua Minh tri
Quyen va nghia vu cua CD va DN thi moi nguoi dieu hieu. Nhung cai kho o day la BCH CD hien dang hoat dong trong cty cua hrbd, nhung ben CD khong ton trong BGD cty nhieu hoat dong khong he thong bao qua cho ban lanh dao biet.
CD hien tai khong tao duoc long tin cua BGD nen gap rat nhieu kho khan trong cong tac va kinh phi hoat dong CD

Nhu hrbd da de cap den, CD cua cty hrbd thanh lap la co to chuc, co quyet dinh cua cong doan cap tren, tien kinh phi hien tai van ap dung NLD 1% va cty hrbd 1%, ngoai cac khoan nay ra CD kg duoc ho tro khoan kinh phi nao

Vi muc dich ho tro CD tao long tin voi BGD cty va dong thoi quan ly ve cac hoat dong CD trong cty nen hrbd muon dua ra 1 qui che nham quan ly cac hoat dong CD, VD: moi to chuc hoat dong do cong doan to chuc, trieu tap CNV deu phai tbao va duoc su dong y cua BGD moi duoc tien hanh.
Theo nhu y kien cua BGD cty hrbd ho noi rang: "O trong nha nguoi ta thi phai biet ne mat chu nha"

Noi chung cac thu tuc cua ben CD thi hrbd da hoan thanh theo qui dinh cua phap luat. Nhung de co 1 qui che ro rang nham giup CD co 1 ne nep, qui dinh quyen han do cung la gop phan cho CD hoat dong de dang hon trong cty hrbd.

Theo nhu hrbd hieu thi CD cua cty hrbd khong du kha nang thuyet phuc, nen sap toi day cac hoat dong cd trong cty se bi han che va se mai mai khong co co hoi phat trien duoc.
Phai lam sao de co the giai quyet day? Hien tai hrbd dang rat be tat, vi phai bi ap luc ben CD, CNV, Cty. hic...

Vậy là sự vi pham ( hoạt động, hội họp không thông báo và chưa được sự đồng ý) lại từ phía BCH công đoàn. Theo tôi, nếu những hoạt động của họ mà :
+ Trong giờ làm việc.
+ Trong phạm vi quản lý ( nhà xưởng, văn phòng ) thuộc công ty.
+ Và chưa được sự đồng ý của Ban giám đốc Cty.
Là họ đã vi phạm, thì bạn cần :
1. Gặp gỡ với người đứng đầu của CD cơ sở. Phân tích và chỉ ra cho họ thấy những việc họ đang làm là vi phạm ( vi phạm nội quy - vì ít nhất cty bạn bạn cũng phải có nội quy lao động chứ, mà trong đó hẳn phải có những điều quy định về việc chấp hành thời gian giờ làm việc, chấp hành mệnh lênh cấp trên- Và vi phạm chính điều lệ của tổ chức công đoàn .
2. Sau đó bạn cần cùng với họ xây dựng 1 bản quy chế để quy định về mối quan hệ giải quyết công việc giữa công đoàn và BGD cty.
Những việc này khi tiến hành bạn cần tham khảo và tranh thủ ý kiến từ phía công đoàn cấp trên của họ. Tốt nhất là kéo được công đoàn cấp trên của họ vào cuộc thì sẽ thuận lợi hơn.
hrbd
QUOTE(Chú Thích)(Minh Trí @ Mar 26 2010, 10:23 AM) *
Vậy là sự vi pham ( hoạt động, hội họp không thông báo và chưa được sự đồng ý) lại từ phía BCH công đoàn. Theo tôi, nếu những hoạt động của họ mà :
+ Trong giờ làm việc.
+ Trong phạm vi quản lý ( nhà xưởng, văn phòng ) thuộc công ty.
+ Và chưa được sự đồng ý của Ban giám đốc Cty.
Là họ đã vi phạm, thì bạn cần :
1. Gặp gỡ với người đứng đầu của CD cơ sở. Phân tích và chỉ ra cho họ thấy những việc họ đang làm là vi phạm ( vi phạm nội quy - vì ít nhất cty bạn bạn cũng phải có nội quy lao động chứ, mà trong đó hẳn phải có những điều quy định về việc chấp hành thời gian giờ làm việc, chấp hành mệnh lênh cấp trên- Và vi phạm chính điều lệ của tổ chức công đoàn .
2. Sau đó bạn cần cùng với họ xây dựng 1 bản quy chế để quy định về mối quan hệ giải quyết công việc giữa công đoàn và BGD cty.
Những việc này khi tiến hành bạn cần tham khảo và tranh thủ ý kiến từ phía công đoàn cấp trên của họ. Tốt nhất là kéo được công đoàn cấp trên của họ vào cuộc thì sẽ thuận lợi hơn.Cam on Minh tri rat nhieu.
Y kien ma ban de cap den rat bo ich, minh se suy nghi ky hon de van de nay.
Than chao. chuc ban thanh cong.
Đây là phiên bản "lo-fi" của nội dung trang chính. Để xem phiên bản đầy đủ với nhiều thông tin hơn , xin hãy nháy vào đây.
Invision Power Board © 2001-2015 Invision Power Services, Inc.