Trợ giúp - Tìm kiếm - Thành viên - Lịch ghi nhớ
Phiên bản đầy đủ: Công tác phí ?
CĐ NHÂN SỰ > CHIEF PEOPLE OFFICER CLUB FORUM > ADMINISTRATION
Chu Huyen
Các bác có thể cho em biết hiện nay nhà nước quy định tiền công tác phí như thế nào không a? Nếu có thể cho em biết công văn, thông tư nào quy định không?

Vì công ty em đi công tác nhiều, sếp em dễ tính nên duyệt tất cả các khoản chi, kể cả không có hoá đơn đưa về
Theo nguyên tắc thì ngoài giấy đi đường, phải có hoá đơn phòng nghỉ, ăn uống thì mới được thanh toán phải không ạ?
hongquanghr
Chào bạn Chu Huyen

Bạn tham khảo nha (có một số file nhưng không upload được):
- THÔNG TƯ SỐ 91/2005/TT-BTC NGÀY 18 THÁNG 10 NĂM 2005 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC ĐI CÔNG TÁC NGẮN HẠN Ở NƯỚC NGOÀI.
- QUY ĐỊNH CÔNG TÁC PHÍ (CHỈNH SỬA LẠI CHO PHÙ HỢP):

Tổng Giám đốc Công ty ban hành Quy định về chế độ công tác phí trong nước và nước ngoài như sau:
I.QUY ĐỊNH CHUNG
-Công tác phí là khoản phí Công ty chi trả cho thực tế công việc phát sinh khi nhân viên đi công tác và không thể về nơi ở của mình trong đêm.
-Công tác phí được xác định như khoản phí cộng thêm của nhân viên ngoài tiền lương và các khoản phụ cấp được hưởng.
-Chi phí công tác phải được sự phê duyệt của Trưởng phòng ban hoặc người có thẩm quyền theo hướng dẫn thẩm quyền duyệt chi của Công ty.
-Khi đi công tác, nhân viên có trách nhiệm lưu giữ các hóa đơn thanh toán: vé máy bay, vé xe,… để hợp lệ chứng từ thanh toán.
II.PHẠM VI ÁP DỤNG:
-Thời gian công tác: dưới 30 ngày, tính theo lịch.
-Đối tượng áp dụng: toàn thể CBNV Công ty (trừ khối kinh doanh). Riêng đối với khối kinh doanh, quy định này chỉ áp dụng đối với Giám đốc, Phó Giám đốc kinh doanh, Giám đốc Kinh doanh phân phối vùng.
III.ĐỊNH MỨC CÔNG TÁC PHÍ :
Công tác phí bao gồm các khoản sau:
§Chi phí đi lại: vé máy bay, vé tàu, phí thuê xe, phí đậu xe, taxi, thuế phi trường và các loại tương đương khác.
§Phí lưu trú: tiền thuê phòng, không bao gồm phí giặt ủi, phí điện thoại cá nhân, ăn uống cá nhân, mini-bar (thực phẩm trong tủ lạnh).
§Sinh hoạt phí: bao gồm tiền ăn, uống, di chuyển nội vùng và các chi phí khác…

1.Công tác trong nước:
CẤP ĐI LẠI ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP SINH HOẠT
LƯU TRÚ SINH HOẠT
A0,A1 Vé máy bay hạng E hoặc hạng C Khách sạn (thực tế) 250.000/ngày
A2,A3 Vé máy bay hạng E 250.000/ngày 200.000/ngày
A 4 Vé máy bay hạng E 200.000/ngày 150.000/ngày
B 1 Vé máy bay hạng E 200.000/ngày 150.000/ngày
B2,B3 Vé tàu / xe 150.000/ngày 100.000/ngày
C 1 Vé tàu / xe 150.000/ngày 75.000/ngày
C 2 Vé tàu / xe 150.000/ngày 75.000/ngày
C 3 Vé xe 150.000/ngày 75.000/ngày
D 1 Vé xe 150.000/ngày 50.000/ngày
Từ cấp A0 – B3: thanh toán theo thực tế hóa đơn nhưng không vượt quá định mức.
Từ cấp C1 – D1: khoán trọn không cần hóa đơn, dưới dạng phụ cấp sinh hoạt phí.
2. Công tác nước ngoài:
CẤP ĐI LẠI ĐỊNH MỨC
SINH HOẠT
(C.Âu/Mỹ/Nhật/Sing) SINH HOẠT
(C.Á trừ Sing và Nhật)
A0,A1 Vé máy bay hạng E hoặc hạng C 50 USD/ngày 45 USD/ngày
A2,A3 Vé máy bay hạng E 40 USD/ngày 35 USD/ngày
A 4 Vé máy bay hạng E 35 USD/ngày 30 USD/ngày
B1,B2,B3 Vé máy bay hạng E 30 USD/ngày 25 USD/ngày
C1,C2,C3 Vé máy bay hạng E 25 USD/ngày 20 USD/ngày

Phí lưu trú khi đi công tác nước ngoài:
§Đối với cấp A0, A1: Phí lưu trú được Công ty thanh toán theo thực tế hóa đơn.
§Đối với các cấp khác:
Phí lưu trú/ngày = Phí sinh hoạt/ngày + 20 USD
Lưu ý:
§Trường hợp nhân viên Công ty đi công tác một mình thì được Công ty thanh toán tiền thuê phòng: 1 người/1 phòng đơn.
§Trường hợp nhân viên Công ty đi công tác theo đoàn, theo nhóm thì trưởng đoàn, trưởng nhóm sắp xếp 2 người/1 phòng đôi. Nếu đoàn công tác, nhóm công tác có lẻ người khác giới phải thuê phòng riêng thì người lẻ này sẽ được sắp xếp ở phòng đơn.
§Chi phí công tác vượt qua định mức quy định nêu trên thì cá nhân phải tự chi trả cho các chi phí thực tế vượt quá nói trên.
IV.CÁC THỦ TỤC KHI ĐI CÔNG TÁC:
Khi đi công tác nhân viên phải làm các thủ tục sau:
-Điền mẫu PHIẾU ĐIỀU ĐỘNG CÔNG TÁC: được Ban Giám Đốc, Giám đốc khối phê duyệt (hoặc ủy quyền ký theo kế hoạch được trình trước đó).
-Đi công tác trong nước do Giám đốc khối phê duyệt. Trong trường hợp, nhân viên đi công tác từ 1-2 ngày và cự ly dưới 300 km so với nơi quản lý thì Giám đốc khối có thể ủy quyền cho cấp dưới trực tiếp phê duyệt.
-Đi công tác nước ngoài do Tổng Giám đốc phê duyệt và đi công tác trong nước của các Giám đốc khối do Tổng Giám đốc phê duyệt.
-Tất cả các mẫu PHIẾU ĐIỀU ĐỘNG CÔNG TÁC phải được đóng dấu xác nhận của nơi đến (đóng mộc tròn hoặc vuông và chữ ký người quản lý của nơi đến để kiểm soát và chi trả công tác phí – nếu đi nước ngoài đóng dấu khách sạn hoặc photo hộ chiếu có thị thực nơi đến).
-Tất cả các Phiếu Tạm Ứng, Phiếu Hoàn Ứng đều được căn cứ vào thông tin ghi trên PHIẾU ĐIỀU ĐỘNG CÔNG TÁC.
V.ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:
-Quy định về chế độ công tác phí có hiệu lực kể từ ngày Tổng giám đốc ký và ban hành.
-Những sửa đổi, bổ sung, hiệu chỉnh Quy định này phải được sự phê duyệt bằng văn bản chính thức của Tổng Giám đốc.
-Nhân viên trong Công ty có trách nhiệm thực hiện chế độ công tác theo các quy định nêu trên.
admin3
Không upload được là do diễn đàn ta hết dung lượng chứa. Kc đang tiến hành nâng cấp host chửa diễn đàn lên. Một 2 ngày nữa là ok.
hanhdd
QUOTE(Chú Thích)(Chu Huyen @ Feb 23 2010, 04:09 PM) *
Các bác có thể cho em biết hiện nay nhà nước quy định tiền công tác phí như thế nào không a? Nếu có thể cho em biết công văn, thông tư nào quy định không?

Vì công ty em đi công tác nhiều, sếp em dễ tính nên duyệt tất cả các khoản chi, kể cả không có hoá đơn đưa về
Theo nguyên tắc thì ngoài giấy đi đường, phải có hoá đơn phòng nghỉ, ăn uống thì mới được thanh toán phải không ạ?


Tham khảo Thông tư 23/2007/TT-BTC về Chế độ Công tác phí dành cho Đơn vị Công lập. Còn khối kinh doanh được quy định trong một văn bản pháp lý khác (tạm thời mình chưa nhớ ra). Mình thủ up cái 23 này, nhưng k được, chắc kc chưa nâng cấp xong.

Các khoản chi (phòng nghỉ, xe cộ..) phải có Hóa đơn mang về, nếu không bị Tax đấy. Ngoại trừ khoản tiền ăn/uống (Perdiem) với Max là 70k (cho Đơn vị Công lập), hoặc 140k (cho dân Kinh doanh) là thì không cần. Chi hơn là bị thuế/kiểm toàn hỏi ngay.


hanhdd
QUOTE(Chú Thích)(Chu Huyen @ Feb 23 2010, 04:09 PM) *
Các bác có thể cho em biết hiện nay nhà nước quy định tiền công tác phí như thế nào không a? Nếu có thể cho em biết công văn, thông tư nào quy định không?

Vì công ty em đi công tác nhiều, sếp em dễ tính nên duyệt tất cả các khoản chi, kể cả không có hoá đơn đưa về
Theo nguyên tắc thì ngoài giấy đi đường, phải có hoá đơn phòng nghỉ, ăn uống thì mới được thanh toán phải không ạ?


Tham khảo Thông tư 23/2007/TT-BTC về Chế độ Công tác phí dành cho Đơn vị Công lập. Còn khối kinh doanh được quy định trong một văn bản pháp lý khác (tạm thời mình chưa nhớ ra). Mình thủ up cái 23 này, nhưng k được, chắc kc chưa nâng cấp xong.

Các khoản chi (phòng nghỉ, xe cộ..) phải có Hóa đơn mang về, nếu không bị Tax đấy. Ngoại trừ khoản tiền ăn/uống (Perdiem) với Max là 70k (cho Đơn vị Công lập), hoặc 140k (cho dân Kinh doanh) là thì không cần. Chi hơn là bị thuế/kiểm toàn hỏi ngay.


admin3
Dung la tinh nang c?a OpenOffice ko thua kem gi so v?i MS office, tuy v?y g?n day xu?t hi?n m?t s? l?i r?t nguy hi?m, do la l?i tran b? d?m trong vi?c x? ly cac t?p tin WMF/EMF ma Secunia da c?nh bao. K? t?n cong can c? vao l?i nay d? khai thac va t? do co th? toan quy?n di?u khi?n h? th?ng va th?c thi cac ma tuy y.
Tuy v?y, n?u ta c?p nh?t cac b?n m?i c?a OO thi s? OK Ngoai ra, khi ma lu?t b?n quy?n soft dc thi?t ch?t thi OO s? la l?a ch?n s? 1 c?a ngu?i dung
Đây là phiên bản "lo-fi" của nội dung trang chính. Để xem phiên bản đầy đủ với nhiều thông tin hơn , xin hãy nháy vào đây.
Invision Power Board © 2001-2015 Invision Power Services, Inc.