Dear các Anh/Chị,

Chúng ta tổ chức offline cũng hơn 1 tháng rồi, h cũng gần hết năm. Tôi đề xuất BQT, BCV thu xếp thời gian 1 buổi nào đấy trong tuần sau để họp BQT, BCV để bàn một số công việc:

- Hoạt động các tháng cuối năm 2009.
- Định hướng các hoạt động 2010.
- Và một số nội dung khác.

Đề nghị Anh/Chị confirm lại sớm.