Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

» Chào mừng bạn đến với Cộng Đồng Nhân Sự HRL
» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, vui lòng xem phần Hỏi/Đáp để biết cách dùng diễn đàn và trợ giúp khi không download được .
» Nếu bạn muốn xem tất cả các bài viết trong ngày có trên diễn đàn hãy click vào Bài viết trong ngày.
» Nếu bạn không download được tài liệu trên diễn đàn thì bạn chưa là thành viên của HRL, phải Đăng Ký trước rồi mới được download và gởi bài viết.
3 Trang V   1 2 3 >  
Reply to this topicStart new topic
> Các biểu mẫu đã có trên diễn đàn
Hoài Không
post Nov 8 2008, 11:02 AM
Bài viết #1


Giám Đốc
********

Nhóm: Members
Bài Viết: 902
Cám Ơn(Được): 8636
Gia Nhập: 04/08
Thành Viên Thứ: 11

CPO,CEO,CMO,CFO,CCO,MBA
BTL01 - Danh mục tài liệu tài liệu mẫu ISO 9000 trong nhà máy dệt may

Danh mục tài liệu tài liệu mẫu ISO 9000

Tài liệu đào tạo IS) 9000

1. Sổ tay chất lượng
0001 So_tay_chat_luong

2. Thủ tục xem xét của lãnh đạo
0021 - Thu tuc xem xet lanh dao
0022 - TB hop XXLD
0023 - BB hop XXLD 2
0024 - bao cao XXCLD

3. Thủ tục áp dụng kỹ thuật thống kê
0127 - TTap dung ky thuat thong ke
PHU LUC 1
PHU LUC 2.1
PHU LUC 2.2

4. Thủ tục cải tiến thường xuyên
0028 - PHIEU CAR
0113 - TT cai tien thuong xuyen

5. Thủ tục đánh giá nội bộ
0015 - Thu tuc DGNB
0016 - Chuong trinh danh gia noi bo
0017 - phieu ghi chep cua danh gia vien
0018 - Lich danh gia noi bo 2
0020 - Bao cao KQ danh gia chat luong noi bo sua ngay 13.05
0117 - Cau hoi danh gia

6. Thủ tục khắc phục phòng ngừa
0027 - Thu tuc khac phuc phong ngua 2
0028 - PHIEU CAR
0140 - So theo doi CAR

7. Thủ tục kiểm soát hồ sơ
0086 - Danh sach ho so
0085 - Thu tuc kiem soat HS

8. Thủ tục kiểm soát tài liệu
0095 - phieu YCSD TLBN 3
0094 - BM theo doi TDTL 3
0093 - DS phan phoi TL 3
0092 - DS phan phoi nhieu TL 3
0091 - DS TL 3
0090 - phieu YC TD TL 3
0089 - phieu YC TL moi 3
0087- Thu tuc kiem soat tai lieu

9. Thủ tục bảo toàn và giao sản phẩm
Bang xep do luu kho
0110 - TT bao toan va giao san pham

10. Thủ tục bảo trì thiết bị
0080 - Phieu ly lich may
0078 - Lich bao tri thiet bi
0076 - Danh muc thiet bi
0075 - Cac su co thuong gap va cach xu ly
0074 - The bao tri thiet bi
0073 - Thu tuc bao tri thiet bi

11. Thủ tục đánh giá nhà cung ứng
0084 - tieu chuan danh gia nha cung ung
0083 - DS nha cung ung chinh thuc
0082 - DS nha cung ung duoc chon
0081 - Thu tuc danh gia nha cung ung

12. Thủ tục kiểm soát SP KPH
TT kiem soat SP KPH
0133 - So theo doi NCR
0131 - Phieu NCR

13. Thủ tục kiểm soát thiết bị đo
Huong dan cong viec hieu chuan thiet bi do
0109 - Bien ban kiem tra thiet bi do
0108 - Ke hoach hieu chuan thiet bi do
0107 - Lich hieu chuan thiet bi do
0106 - Danh muc thiet bi do
0105 - Thu tuc Kiem soat thiet bi do

14. Thủ tục kiểm tra thử nghiệm sản phẩm
Mau ke hoach kiem tra thu nghiem
Ke hoach kiem tra thu nghiem Theu
0128 - TT kiem tra kiem tra thu nghiem

15. Thủ tục lập kế hoạch và triển khai sản xuất
Thu tuc lap ke hoach va trien khai SX

16. Thủ tục mua hàng
0100 - Bang dinh muc ton kho toi thieu
0099 Giam sat NCU khi giao hang
0096 - Thu tuc mua hang

17. Thủ tục theo dõi đo lường các quá trình
Mau ke hoach kiem soat qua trinh
Ke hoach kiem soat qua trinh Theu
0130 - Thu tuc theo doi do luong cac qua trinh

18. Thủ tục thiết kế và phát triển sản phẩm
Thu tuc thiet ke san pham

19. Thủ tục thu nhập , ghi nhận, giải quyết khiếu nại khách hàng
0126 - Phieu tong hop y kien cua khach hang
0125 - Phieu thu thap y kien khach hang
0124 - So theo doi khieu nai khach hang
0123 - Phieu ghi nhan y kien khach hang
0122 - TT xu ly khieu nai khach hang

20. Thủ tục tiếp nhận và bảo quản tài sản khách hàng
Bang xep do kho
0112 - TT tiep nhan bao quan tai san khach hang

21. Thủ tục xem xét hợp đồng
0104 - so theo doi phieu thong tin khach hang
0103 - so theo doi thong tin khach hang
0103 - phieu thong tin khach hang
0102 - phieu xem xet hop dong
0101 - TT-XEM XET HD

22. Quy trình sản xuất
Mau tham khao qui trinh san xuat theu

23. Quy trình trao đổi thông tin nội bộ
Qui dinh trao doi thong tin noi bo

24. Chức năng nhiệm vụ
Phan cong nhiem vu Ban GD
Chuc nang Phong Ke toan
Chuc nang nhiem vu Phong TCHC
Chuc nang nhiem vu Phong KHKD

25. Tiêu chuẩn
Tieu chuan chat luong san pham may mac

26. Hướng dẫn công việc
Huong dan cong viec XNK
HDCV can bo mat hang

27. Hướng dẫn nhận biết truy tìm sản phẩm
hd TRUY TIM NHAN BIET sp theu 3

28. Hướng dẫn vận hành
huong dan van hanh lo hoi
huong dan van hanh lo dau

BTL02 - Bộ tài liệu Quản lý nhân sự của 1 tập đoàn CNTT

Đây là bộ tài liệu quản lý nhân sự của 1 tập đoàn CNTT. KC hiện thời mới chỉ cập nhật được 2 bộ là Đào tạo và quản lý cán bộ. Hy vọng trong thời gian tới sẽ cập nhật thêm được các bộ khác!

1. Đào tạo

Mo ta chi tiet QT dao tao
03QTNS10 ban
Danh muc Nha cung ung to chuc dao tao
Danh sach hoc vien de cu trong khoa hoc

KH khoa hoc
Phieu danh gia ve khoa hoc cua cac hoc vien
XXX 3.03BMNS10[1]-ke hoach dao tao nam
XXX 4.03BMNS10(1)-phieu danh gia hoc vien
XXX 6.03BMNS10[1]-Bcao tong ket khoa hoc
XXX 8.03BMNS10[1]-danh gia to chuc dao tao
XXX Quy dinh Dao tao-review
XXX-don xin di hoc
XXXX 1.03BMNS10[1]-thoa thuan

2. Quản lý cán bộ nhân viên

Qui trinh QLCB
qui dinh ve hop dong 2007 v1.1
Qua trinh quan ly can bo
Phu luc qui dinh HD 01
HD co thoi han 12.02
HD KXD7[1].02BMNS21
HD LD DT 6[1].02BMNS20
mau ban giao ho so can bo
mau danh gia TV.CTV.HV 19[1].04BMNS11
phieu ke khai hoso ca nhan

BTL03 - Bộ tài liệu 5s áp dụng cho các công ty

HK cũng vừa sưu tầm được vài tài liệu về 5s của Nhật Bản. Hy vọng sẽ giúp cho công tác hành chính của các anh chị tốt hơn.

1. Tài liệu đào tạo về 5s
Tài liệu đào tạo về 5s trong các công ty

2. Quy định 5s trong phòng nhân sự
Quy định 5s trong phòng nhân sự

3. 5s tại xưởng sản xuất
Quy định 5s trong xưởng sản xuất

BTL04 - Bộ tài liệu của 1 công ty trong lĩnh vực công nghiệp

Tiếp đây là bộ tài liệu quản trị nhân sự của 1 công ty trong lĩnh vực công nghiệp. Bồ tài liệu khá đầy đủ và chuyên nghiệp. Xin cám ơn cá nhân đã ủng hộ bộ tài liệu này! Diễn đàn rất hi vọng ngày càng có nhiều sự ủng hộ hơn nữa của các anh chị và các bạn!

Quy chế tổ chức phòng nhân sự
- Quy chế tổ chức
- Mô tả công việc
- Mẫu báo cáo kế hoạch

NS - 01 - Quy trình tuyển dụng nhân sự
- NS - 01 - Quy trinh tuyen dung nhan vien
- NS - 01 - BM13 - Thong bao tuyen dung
- NS - 01 - BM12 - Bang danh gia ket qua phong van
- NS - 01 - BM11 - Thu moi phong van
- NS - 01 - BM10 - Danh sach cau hoi phong van
- NS - 01 - BM09 - Danh sach ung vien tham gia phong van
- NS - 01 - BM08 - Thong bao khong tuyen dung
- NS - 01 - BM07 - Danh sach ket qua lam bai kiem tra
- NS - 01 - BM06 - Ban tu khai ung vien
- NS - 01 - BM05 - Thu moi lam bai kiem tra
- NS - 01 - BM04 - Ke hoach tuyen dung nhan su cty
- NS - 01 - BM04 - Danh sach ung vien lam bai kiem tra
- NS - 01 - BM03 - Quyet dinh thanh lap hoi dong tuyen dung
- NS - 01 - BM02 - To trinh bo sung nhan su dot xuat
- NS - 01 - BM01 - Ke hoach tuyen dung don vi 6 thang
- Ke hoach tuyen dung quy 1 nam 2008 (run)

NS - 02 - Quy trình tuyển dụng nhân sự cao cấp
NS - 02 - Quy trinh tuyen dung nhan su cap cao

NS - 03 - Quy trình thử việc học việc
NS - 03 - BM01 - Quyet dinh tiep nhan nhan vien
NS - 03 - BM02 - Hop dong thu viec
NS - 03 - BM03 - Ke hoach chuan bi thu viec
NS - 03 - BM04 - Bien ban ban giao cong cu tai san
NS - 03 - BM05 - Chuong trinh thu viec
NS - 03 - BM06 - Bang danh gia ket qua thu viec
NS - 03 - BM07 - Hop dong lao dong
NS - 03 - Quy trinh thu viec, hoc viec

NS - 04 - Quy trình thực tập
NS - 04 - Quy trinh thuc tap
NS - 04 - BM07 - Bang danh gia ket qua thuc tap
NS - 04 - BM06 - Bang danh gia ket qua de tai thuc tap
NS - 04 - BM05 - Bang danh gia ket qua thuc tap hang thang
NS - 04 - BM04 - Bang cam ket thuc tap
NS - 04 - BM03 - Chuong trinh thuc tap
NS - 04 - BM02 - Quyet dinh tiep nhan thuc tap
NS - 04 - BM01 - Giay de nghi thuc tap

NS - 05 - Quy định quản lý quản trị viên tập sự
NS - 05 - Quy dinh quan tri vien tap su
NS - 05 - BM05 - Bang danh gia ket qua tap su
NS - 05 - BM04 - Ke hoach chi tiet tap su theo bo phan
NS - 05 - BM03 - Chuong trinh tap su
NS - 05 - BM02 - Ke hoach tuyen dung QTV tap su
NS - 05 - BM01 - Phieu xac dinh nhu cau quan tri vien tap su

NS - 06 - Quy trinh dao tao ben ngoai
NS- 06 - BM01 - Phieu xac dinh nhu cau dao tao nhan vien
NS- 06 - BM02 - Phieu xac dinh nhu cau dao tao tong hop
NS- 06 - BM03 - Bang tong hop nhu cau dao tao
NS- 06 - BM04 - Phieu yeu cau dao tao
NS- 06 - BM05 - Ke hoach dao tao
NS- 06 - BM06 - To trinh cu di dao tao
NS- 06 - BM07 - Bang cam ket dao tao
NS- 06 - BM08 - Quyet dinh cu di dao tao
NS- 06 - BM09 - Phieu danh gia khoa hoc
NS- 06 - BM10 - Ke hoach ung dung sau dao tao
NS- 06 - BM11 - Bao cao ket qua ung dung dao tao
NS- 06 - BM12 - Ho so dao tao
NS- 06 - BM13 - Bao cao tong hop dao tao hang thang
NS - 06 - Quy trinh dao tao ben ngoai

NS - 07 - Quy trình đào tạo nội bộ
NS- 07 - BM01 - Chuong trinh dao tao
NS- 07 - BM02 - Bien ban dao tao
NS - 07 - Quy trinh dao tao noi bo

NS - 08 - Quy trình đào tạo hội nhập
NS- 08 - BM01 - Chuong trinh dao tao theo chuc danh
NS- 08 - BM02 - Ke hoach dao tao noi quy
NS- 08 - BM03 - Ke hoach dao tao nghiep vu
NS- 08 - BM04 - Bien ban dao tao
NS - 08 - Quy trinh dao tao hoi nhap

NS - 09 - Quy trình nghỉ việc
NS- 09 - BM01 - Don xin nghi viec
NS- 09 - BM02 - Bien ban ban giao cong viec
NS- 09 - BM03 - Bien ban ban giao ho so, tai lieu
NS- 09 - BM04 - Bien ban ban giao tai san, cong cu
NS- 09 - BM05 - Phieu cam ket khi nghi viec.
NS- 09 - BM06 - Bien ban thanh ly nghi viec..
NS -09 - BM07 - Quyet dinh nghi viec
NS - 09 - Quy trinh nghi viec

NS - 10 - Quy trinh nghi phep, nghi viec rieng
NS - 10 - BM01 - Giay xin nghi phep
NS - 10 - BM02 - So theo doi nghi phep
NS - 10 - Quy trinh nghi phep, nghi viec rieng

NS - 11 - Quy che khen thuong
NS - 11 - BM01 - Phieu de nghi khen thuong
NS - 11 - BM02 - Quyet dinh xu ly khen thuong
NS - 11 - BM03 - So theo doi khen thuong
NS - 11 - Quy che khen thuong

NS - 12 - Quy chế kỷ luật
NS - 12 - BM01 - Bien ban vi pham
NS - 12 - BM02 - Ban tu kiem ca nhan
NS - 12 - BM03 - Bien ban hop xem xet ky luat
NS - 12 - BM04 - Quyet dinh xu ly ky luat
NS - 12 - BM05 - So theo doi ky luat
NS - 12 - Quy che ky luat

NS - 13 - Quy chế bổ nhiệm
NS - 13 - BM01 - Phieu thang chuc
NS - 13 - BM02 - Phieu de xuat bo nhiem can bo
NS - 13 - BM03 - Phieu danh gia can bo
NS - 13 - BM04 - Bang tu nhan xet cua can bo t
NS - 13 - BM05 - Phieu danh gia tin nhiem
NS - 13 - BM06 - Quyet dinh bo nhiem
NS - 13 - Quy che bo nhiem

NS - 14 - Quy trình đánh giá công việc
NS - 14 - BM01 - Bang tieu chuan danh gia cong viec
NS - 14 - BM02- Bang tong hop danh gia chi tieu
NS - 14 - BM03- Bien ban danh gia cong viec
NS - 14 - BM04- Bang tong hop vi pham noi quy, quy che
NS - 14 - BM05 -Bang tong hop diem tru nghiep vu, noi quy
NS - 14 - BM06 - Giay de nghi cong diem.
NS - 14 - BM07 - Bang tong hop danh gia cong viec
NS - 14 - Quy trinh danh gia cong viec nhan vien

NS - 15 - Quy chế lương
NS - 15 - BM01 - Giay de nghi tang luong
NS - 15 - BM02 - Danh sach tang luong dinh ky
NS - 15 - BM03 - Danh sach nhan vien chua duoc tang luong
NS - 15 - BM04 - Quyet dinh tang luong
NS - 15 - Quy che luong.

NS - 16 - Nội quy công ty
NS - 16 Noi quy lao dong cong ty

NS - 17 - Quy định tính toán và trả lương
1.17 - Quy dinh tinh va tra luong
NS - 17 - BM01 - Bang luong
NS - 17 - BM02 - Phieu luong
NS - 17Quy dinh tinh toan va tra luong

NS - 18 - Quy trình hoạch định nhân sự
NS -18 - Quy trinh hoach dinh nhan su
NS - 18 - BM02 - Ke hoach nhan su tong hop hang nam
NS - 18 - BM01 - Ke hoach nhan su bo phan hang nam
NS - 18 - BM03 - Bang nang luc ky nang cot loi
NS - 18 - BM04 - Bang danh gia nang luc nhan vien
NS - 18 - BM05 - Bang ngan sach dao tao
NS - 18 Quy trinh hoach dinh nhan su

NS - 19 - Quy định quản lý giờ công lao động
NS -19 - BM01 - Giay de nghi tang ca
NS -19 - BM02 - Bang cham cong
NS -19 - BM03 - Bang xac nhan thoi gian lam viec
NS -19 - Quy dinh quan ly gio cong lao dong
NS - 19 Quy dinh quan ly gio cong lao dong

NS - 20 - Quy trình xử lý khiếu nại
NS -20- BM02 - Giay bien nhan ho so khieu nai, to cao
NS -20- BM04 - Bien ban hop xu ly khieu nai, to cao
NS - 20 - BM01 - Giay de nghi khieu nai, to cao
NS - 20 - BM02 - Giay bien nhan ho so khieu nai, to cao
NS - 20 - BM03 - So theo doi xu ly khieu nai, to cao
NS - 20 - BM04 - Bien ban hop xu ly khieu nai, to cao
NS - 20 - BM05 - Quyet dinh xu ly khieu nai
NS - 20 - Quy trinh xu ly khieu nai, to cao
NS - 20Quy trinh xu ly khieu nai to cao

BTL05-Tài liệu hướng dẫn xây dựng văn hoá doanh nghiệp

Tài liệu hướng dẫn xây dựng văn hoá doanh nghiệp

Tài liệu do anh Tô Đình Huy ( huyhr ) tặng diễn đàn. Xin thay mặt BQT và các thành viên diễn đàn cám ơn anh. Các bạn nếu download vui lòng để lại vài dòng cám ơn tới anh Huy.

1. Tài liệu nghiên cứu và hướng dẫn xây dựng VHDN 109 trang
2. Phụ lục 1 tiêu chuẩn phân cấp văn hoá doanh nghiệp: 4 trang.
3. Phụ lục 2 danh mục trọng số các yếu tố VHDN: 1 trang.
4. Phụ lục 3 check list các loại nghi lễ trong DN: 1trang.
5. Phụ lục 4 hướng dẫn xây dựng slogan cho công ty: 5 trang.
6. Phụ lục 5 tài liệu huấn luyện văn hoá giao tiếp ứng xử nơi công sở: 27 trang.
7. Phụ lục 6 quy định về văn hoá giao tiếp của CNV: 2 trang.
8. Phụ lục 7 bảng đánh giá mức độ phong cách giao tiếp của CNV: 1trang.
9. Phụ lục 8 danh mục các triết lý kinh doanh của DN: 2 trang.
10. Phụ lục 9 mẫu triết lý về phương châm quản lý công ty 2 trang.
11. Phụ lục 10 bảng phân quyền cho CNV công ty 2 trang.
12. Phụ lục 11 check list hê thống văn bản nội bộ doanh nghiệp 3 trang.
13. Phụ lục 12 danh mục các giá trị tính cách mà DN hướng tới: 4 trang.
14. Phụ lục 13 câu hỏi phỏng vấn khách hàng về văn hoá doanh nghiệp 1 trang.
15. Phụ lục 14 câu hỏi phỏng vấn ứng viên về VHDN 3 trang.
16. Phụ lục 15 câu hỏi phỏng vấn về lý tưởng – niềm tin – sự thoả mãn của nhân viên 3 trang.
17. Phụ lục 16 checklist kiểm tra đạo đức trong văn hoá tổ chức 3 trang.
18. Phụ lục 17 checklist thăm quan và đánh giá VHDN 3 trang.
19. Phụ lục 18 bảng đánh giá điểm phân cấp văn hoá doanh nghiệp 1 trang.
20. Phụ lục 19 bản đánh giá VHDN tham khảo 5 trang.

BTL06-Hệ thống bản mô tả công việc

Tài liệu do anh Tô Đình Huy ( huyhr ) tặng diễn đàn. Xin thay mặt BQT và các thành viên diễn đàn cám ơn anh. Các bạn nếu download vui lòng để lại vài dòng cám ơn tới anh Huy. Vui lòng kéo con chạy xuống dưới để xem tài liệu.

1. Mo ta cong viec phong marketing
1.1 Mo ta cong viec Giam doc marketing
1.2 Mo ta cong viec nhan vien marketing
1.3 Mo ta cong viec phu trach truyen thong
1.4 Mo ta cong viec quan ly thuong hieu

2. Danh sách mô tả công việc bộ phận bán hàng
2.1.1 Chuc nang nhiem vu va so do to chuc phong ban hang
2.1.2 MTCV Giam doc ban hang
2.1.3 MTCV Giam doc chi nhanh
2.1.4 MTCV Truong phong ban hang
2.1.5 MTCV Truong kenh dai ly
2.1.6 MTCV giam sat ban hang dai ly
2.1.7 MTCV Truong kenh sieu thi
2.1.8 MTCV giam sat ban hang sieu thi
2.1.9 MTCV nhan vien ban hang sieu thi
2.1.10 MTCV Truong kenh ban le
2.1.11 MTCV cua hang truong
2.1.12 MTCV nhan vien ban hang cua hang
2.1.13 MTCV tiep tan cua hang
2.1.13 MTCV Truong nhom KD
2.1.14 MTCV nhan vien kinh doanh
2.1.15 MTCV Truong phong dich vu khach hang
2.1.16 MTCV nhan vien cham soc khach hang

2. Mo ta cong viec phong kinh doanh
2.1 Mo ta cong viec giam doc ban hang
2.2 Mo ta cong viec truong kenh dai ly
2.3 Mo ta cong viec giam sat ban hang dai ly
2.4 Mo ta cong viec truong kenh sieu thi
2.5 Mo ta cong viec giam sat ban hang sieu thi
2.6 Mo ta cong viec nhan vien ban hang sieu thi
2.7 Mo ta cong viec truong kenh ban le
2.8 Mo ta cong viec cua hang truong
2.9 Mo ta cong viec nhan vien ban hang
2.10 Mo ta cong viec Truong nhom kinh doanh
2.11 Mo ta cong viec nhan vien kinh doanh
2.13 Mo ta cong viec nhan vien CSKH

3. Phòng Kinh Doanh tiếp thị
3.1 MTCV Phòng kinh doanh tiếp thị
3.2 MTCV Trưởng phòng

3. Mo ta cong viec phong cung ung
3.1 Mo ta cong viec Truong phong cung ung
3.2 Mo ta cong viec nhan vien vat tu
3.3 Mo ta cong viec nhan vien giao nhan

4. Danh sách mô tả công việc phòng nhân sự
4.1 BMTCV NV Hanh Chinh
4.2 BMTCV NV Nhan Su
4.3 BMTCV TP Nhan Su
4.3 BMTCV Phong HCNS
4.4 BMTCV Chuyên Viên phát triển
4.5 BMTCV Chuyên viên Lương

4. Mo ta cong viec phong nhan su
4.1 Mo ta cong viec Truong phong nhan su
4.2 Mo ta cong viec nhan vien nhan su
4.3 Mo ta cong viec nhan vien hanh chanh
4.4 Mo ta cong viec nhan vien bao tri
4.5 Mo ta cong viec nhan vien bao ve

5. Danh sách mô tả công việc phòng kế toán
5.1.1 nang_nhiem_vu_va_so_do_to_chuc_phong_ke_toan
5.1.2 MTCV giam_doc_tai_chinh
5.1.3 MTCV ke_toan_truong
5.1.4 MTCV truong_phong_ke_toan
5.1.5 MTCV truong_phong_tai_vu
5.1.6 MTCV ke_toan_tong_hop
5.1.7 MTCV ke_toan_cong_no
5.1.8 MTCV ke_toan_nghiep_vu_thue
5.1.9 MTCV ke_toan_xay_dung_co_ban_va_tai_san_co_dinh
5.1.10 MTCV ke_toan_kho
5.1.11 MTCV ke_toan_cong_trinh
5.1.12 MTCV nhan_vien_thu_quy
5.1.13 MTCV ke_toan_kiem_tra

5. Mo ta cong viec Phong ke toan
5.1 Mo ta cong viec Giam doc tai chinh
5.2 Mo ta cong viec Ke toan truong
5.3 Mo ta cong viec Ke toan tong hop
5.4 Mo ta cong viec Ke toan cong no
5.5 Mo ta cong viec Ke toan ngan hang
5.6 Mo ta cong viec Ke toan hang hoa
5.7 Mo ta cong viec Ke toan kho
5.8 Mo ta cong viec Ke toan XDCB và TSCD
5.9 Mo ta cong viec nghiep vu thue

6. Danh sách mô tả công việc phòng kế hoạch
6.1 MTCV NV Ke Hoach
6.2 MTCV TP Ke Hoach
6.3 MTCV PHONG.KHVT

6. Quy che to chuc phong ke hoach
6.1 Mo ta cong viec Truong phong ke hoach
6.2 Mo ta cong viec nhan vien ke hoach
6.3 Mo ta cong viec nhan vien thong ke
6.4 Mo ta cong viec nhan vien XNK
Truong Phong Ke Hoach

7. Mo ta cong viec bo phan ky thuat san xuat
7.1 Mo ta cong viec Truong phong ky thuat
7.2 Mo ta cong viec nhan vien ky thuat
7.3 Mo ta cong viec nhan vien lam mau

8. Danh sách mô tả công việc xưởng sản xuất
8.1 MTCVXường sản xuất
8.2 MTCV Quan doc
8.3 MTCV Thu kho
8.4 MTCV Phu kho
8.5 MTCV KCS

9. Danh sách mô tả công việc phòng QA
9.1 Mo ta cong viec Truong phong QA
9.2 Mo ta cong viec KCS nguyen vat lieu
9.3 Mo ta cong viec KCS san pham
9.4 Mo ta cong viec KCS final

10. Danh sách mô tả công việc phòng bảo trì
10.1 Mo ta cong viec Truong phong bao tri
10.2 Mo ta cong viec nhan vien bao tri
10.3 Mo ta cong viec nhan vien tho dien

11. Danh sách mô tả công việc phòng hành chánh nhân sự
11.0. Chuc nang so do phong HCNS
11.1. MTCV Truong phong Hanh chanh Nhan su
11.2. MTCV Thu ky Hanh chanh
11.3. MTCV Nhan vien tiep tan
11.4. MTCV Nhan vien giao nhan
11.5. MTCV Nhan vien bao ve
11.6. MTCV Nhan vien bao tri

12. Danh sách mô tả công việc phòng tổ chức hành chánh
12.0. Chuc nang, nhiem vu phong to chuc hanh chanh
12.1. MTCV can su tien luong
12.2. MTCV lai xe va ban an toan suc khoe
12.3. MTCV nhan vien bao ve cong ty
12.4. MTCV nhan vien che do
12.5. MTCV nhan vien hanh chanh van thu
12.6. MTCV nhan vien quan ly nhan su
12.7. MTCV nhan vien tram y te
12.8. MTCV pho phong to chuc hanh chanh
12.9. MTCV to truong lai xe
12.10. MTCV to truong to bao ve
12.11. MTCV truong phong to chuc hanh chanh
12.12. MTCV truong tram y te

13. Danh sách mô tả công việc phòng phân tích đầu tư

BTL07-Tài liệu ISO 9000 trong các CQ hành chính sự nghiệp

Tài liệu ISO 9000 trong các cơ quan hành chính sự nghiệp

Phu luc 2 Cac cau hoi thuong su dung de soat xet lai he thong van ban va danh gia
Phu luc 1 Cac thuat ngu su dung thong nhat
Chuong 5 Danh gia noi bo
Chuong 4 Huong dan xay dung he thong van ban theo ISO 9001 200 trong dich vu hanh chinh
Chuong 3 He thong quan ly chat luong theo ISO 9001 2000 trong dich vu hanh chinh
Chuong 2 ISO 9000 va dich vu hanh chinh
Chuong 1 Cac nguyen tac quan ly chat luong

Biểu mẫu văn bản ISO 9000 trong cơ quanh hành chính nhà nước

Chinh sach chat luong
Ke hoach thuc hienmuc tieu chat luong 3
Ke hoach thuc hienmuc tieu chat luong 2
Ke hoach thuc hienmuc tieu chat luong
Chinh sach chat luong tinh

Huong dan xu ly cong van
Huong dan xu ly cong van di

Quy trinh hoat dong cua phong ke hoach dau tu
Quy trình tiếp nhận hồ sơ

So do to chuc
So do to chuc phong ban
So do to chuc chung

So tay chat luong
So tay chat luong

Thu tuc danh gia noi bo
Bao cao danh gia noi bo
Bao cao tong hop danh gia noi bo
Ke hoach danh gia noi bo
Phieu ghi chep danh gia
Thu tuc danh gia noi bo

Thu tuc dao tao
Thu tuc dao tao
Phieu danh gia dao tao
Luu do dao tao
Ke hoach dao tao
Danh sach tham du dao tao

Thu tuc khac phuc phong ngua
Thu tuc khac phuc hoac phong ngua
Phieu yeu cau hanh dong khac phuc hoac phong ngua

Thu tuc kiem soat ho so
Thu tuc kiem soat ho so
Danh muc ho so van phong HDND va UBND tinh nam
Danh muc ho so

Thu tuc kiem soat van ban khong phu hop
Thu tuc kiem soat van ban khong phu hop
So theo doi van ban ban hanh khong phu hop

Thuc tuc kiem soat tai lieu
Thu tuc kiem soat tai lieu
So phat hanh cong van di
So ky nhan tai lieu
Phieu thong bao thay doi tai lieu
Phieu thong bao de nghi ban hanh sua chua tai lieu
Danh muc tai lieu noi bo

Trach nhiem quyen han cua chuc danh
Ban mo ta quyen va trach nhiem cua chuc danh

BTL08-Hệ thống bài thi tuyển dụng vào các vị trí trong CT

Tiếp tục hỗ trợ các chuyên viên tuyển dụng cũng như headhunter có thể làm tốt vai trò của mình, tìm ra được người tài cho công ty, HK có sưu tầm được 1 số bài thi tuyển dụng về các vị trí trong công ty. Hệ thống các bài thi này có được nhờ sự ủng hộ của chị Thanh Vân _ 1 headhunter _và anh V ( xin phép được dấu tên theo yêu cầu ) _ chuyên gia tư vấn nhân sự. Hệ thống các bài thi này vẫn còn thiếu xót và ít. Rất mong các anh chị ủng hộ để hệ thống này đầy đủ hơn. Xin thay mặt diễn đàn cám ơn chị TV và anh V. Nếu các bạn download bộ tài liệu này vui lòng để lại vài dòng cám ơn tới các anh chị đã ủng hộ tài liệu.

0.1 Test mức độ phù hợp với nghề

1. Vị trí đối ngoại
1. Test vi tri NV doi ngoai

2. Vị trí nhân sự
2.4 Test vi tri chuyen vien tuyen dung
2.3 PV vi tri nhan vien van phong
2.2 PV vi tri nhan su
2.1. Test vi tri NV nhan su

3. Vị trí Marketing
3.2 Test Ban hang va Marketing
3.1 PV vi tri nhan vien Marketing

4. Vị trí bán hàng
4.3 PV vi tri quan ly ban hang
4.2 PV vi tri nhan vien ban hang
4.1 PV hoi dong vi tri quan ly ban hang

5. Vị trí kho và sản xuất
5. PV vi tri quan ly kho va san xuat

6. Vị trí lập trình viên ( IT )
6.2 Test vi tri lap trinh vien
6.1 PV vi tri web development

7.Vị trí tư vấn
7.0 PV vi tri nhan vien tu van
7.1 Test vi tri nhan vien tu van kinh doanh

8.Vị trí CEO
8.1 Test vi tri CEO


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đã Có 152 Bạn Cám Ơn Hoài Không Vì Bài Viết Này:
akinguyen, an.nguyenbao, ankhang, becoi_86, bihoangde, binhnguyen20032003, bluephoenix, bravo_iamme, buihue, Candy_hd, chihien202, chuhuong, chumanhmanh, cochieu, comuathu212, conmeolovely, cuonganhstyle, cuongvungoc, daoanhban, dellvampire, Diệp Thanh Điền, diepchief, diepsoncm, dinhvuonganhtai, DINODRAGON, diony, dragonk26, duyuyen138, FangGui, fiend_apparition, Gió mạnh, gimly2008, haipt.na, hangko1980, hannahtran, haputa, hdhr, Heiniken, hellokittyvn, Heraclid, hn_db, hoabinh912, hoantn8883, HongNhan, hong_bui82, hpvndoan, huha, huongtuan, Huyen3012, iamhere301, infohanh, Jessica.vu, kamejoko, kapogoo, khamtay, khoavcp@gmail.com.vn, kieuhoa.7488, kinhquoc1969, lamdh77, le quang linh, liemvnp2, lilu1905, linh.mai.xt, loanhuynhvn, lovely62_2009, lunaluna88, luonghue, LUU LAN, luvnnadia, maiphuong87, mật mật, Mickybeo, Minh Trí, minhz, mynguyen113, nango, NganGiang, nghiepngb, ngngs, ngocdiemhr, Nguyen Ngoc Ho, Nguyen Thi Thu Thuy, nguyendiem0507, nguyennga512, nguyen_hoai13, nhanxeo, nhatminh51290, nhatnam, Nhiben, nhohoangha, nktung, NNPA, nsonnss, nthung_vn, ocbienxanhxanh, phamha, PHẠM MINH THẾ, Phạm Thị Nguyện, phonghr, phuong dy, phuong3632456, phuphuong8387, pnlinh, queenaint139, quyen_sf, red_dragonft85, red_dragonft85, Sarah, Sarah Tran, sau dieu, secoin, sharpnoze, smallsolar, sythang, t.t.thuyloan, tanbinhminh, tayminh2003, thangdonataba, thanhnamvn, thanhsontran2, thaoandphuong, thuongmen91, thuynuocsoi, Thuypham59, thuytrang_golf, thuyxd04, thyhuong, Tiên Phong, tintrung1976, tiny286, Tomsusu, tran dinh chien, trangthanh0708, tranquoctu9, trantuyet789, tran_nhu, Trịnh Thanh Hải, trungthaydo, tuanbin, tuongquyen95059, tuyendv2533, tuyethung, vanheict, vit, vn587990, vtnhung, vungoclan, xuan.nguyen, xuannhidl08, xuantuyen47, xungnhi, yehutu
Hoài Không
post Nov 8 2008, 11:05 AM
Bài viết #2


Giám Đốc
********

Nhóm: Members
Bài Viết: 902
Cám Ơn(Được): 8636
Gia Nhập: 04/08
Thành Viên Thứ: 11

CPO,CEO,CMO,CFO,CCO,MBA
BTL09- Đánh giá công việc theo KPI

Cho tôi hỏi topic đánh giá công việc theo KPI mà mọi người đã thảo luận rất nhiều sao không còn thấy trên diễn đàn nữa. Tôi nhớ tôi có up 1 số bài về Balance Score Card trên Topic đó cũng mang tên là đánh giá công việc theo phương pháp KPI và lần cuối cùng có một thành viên nào đó hứa sẽ gởi cho bộ chỉ số KPI tôi đã chờ nhưng không còn thấy Topic đó nữa. Tôi xin được nêu ra danh mục tài liệu đánh giá thực hiện công việc theo phương pháp KPI để mọi người góp ý.
I/ Danh mục tài liệu:

1. KPI về đánh giá hiệu quả nhân sự

1.1 KPI đánh giá về lương – 4kpi.

2.2 KPI đánh giá về tuyển dụng – 6 kpi

3.3 KPI đánh giá về an toàn lao động – 4kpi.

4.4 KPI đánh giá hiệu quả đào tạo – 5kpi

5.5 KPI đánh giá hiệu quả công việc – 4kpi

6.6 KPI đánh giá hiệu quả giờ làm việc – 3kpi

7.7 KPI đánh giá về lòng trung thành – 4kpi

8.8 KPI đánh giá hiệu quả năng suất nguồn nhân lực – 5kpi

9.9 KPI đánh giá hiệu quả hoạt động cải tiến – 2 kpi

10.10 KPI về đánh giá nguồn nhân lực – 3kpi

2. KPI về đánh giá hiệu quả marketing

2.1 KPI đánh giá hiệu quả quảng cáo – 7 kpi

2.2 KPI đánh giá hiệu quả khuyến mãi- 4 kpi

2.3 KPI đánh giá hiệu quả pr – 6kpi

2.4 KPI đánh giá hiệu quả internet marketing – 14 kpi

3. KPI về đánh giá hiệu quả bán hàng

3.1 KPI đánh giá hiệu quả tiếp xúc qua điện thoại – 7 kpi

3.2 KPI đánh giá hiệu quả sale rep (nhân viên KD) – 13 kpi.

3.3 KPI đánh giá hiệu quả cửa hàng – 6 kpi.

3.4 KPI đánh giá hiệu quả chăm sóc khách hàng – 4kpi

3.5 KPI đánh giá về lòng trung thành – 6kpi

3.6 KPI đánh giá sự phàn nàn khách hàng – 5kpi

3.7 KPI đánh giá về thị phần – 3kpi

3.8 KPI đánh giá sự thoả mãn khách hàng – 5kpi

3.9 KPI đánh giá khách hàng – 4kpi

4. KPI về tài chính kế toán

4.1 KPI đánh giá khả năng thanh toán – 8kpi

4.2 KPI về quản lý nguồn vốn – 3kpi

4.3 KPI đánh giá về lợi nhuận – 6kpi

4.4 KPI đánh giá hiệu quả đầu tư – 7kpi

5. KPI về cung ứng

5.1 KPI đánh giá về vận chuyển – 3kpi

5.2 KPI đánh giá về giao hàng – 3kpi

5.3 KPI đánh giá về hoạt động cun ứng khác – 5kpi

6. KPI về sản xuất chất lượng

6.1 KPI về sản phẩm lỗi – 7kpi

6.2 KPI về quản lý nguyên vật liệu – 7kpi

6.3 KPI về quản lý đơn hàng – 5kpi

6.4 KPI về năng suất – 4kpi

6.5 KPI về bảo trì – 4kpi

Tôi rất mong các thanh viên CPO Club tham gia để Topic này hoàn thiện hơn.

BTL10- Quản trị và phát triển nguồn nhân lực theo phương pháp BSC ( Balanced Scoredcard Deployment ), Từ điển năng lực

BTL11 - Bản Demo Từ điển năng lực

Chắc hẳn các bạn đã từng nghe nói về khung năng lực và từ điển năng lực dùng để phát triển nguồn nhân sự? Nghe nói đến nó nhưng thực sự để tiếp xúc nó thì kc tin rằng ít người. Bộ tài liệu này thực sự hiếm. KC xin đưa ra đây bản demo v.1 để chúng ta có cái nhìn tổng thể về nó.

Qua đây, kc cũng rất hy vọng có anh, chị hoặc bạn nào đó với phiên bản đầy đủ về từ điển năng lực vì mục tiêu xây dựng cộng đồng nhân sự vững mạnh sẽ cùng chia sẻ nó cho cộng đồng. Xin thay mặt diễn đàn cảm ơn!


Khung năng lực ASK

TDNL00 - Tu dien nang luc

TDNL01 - Danh muc nang luc ky thuat

TDNL02 - Danh muc nang luc pham chat

TDNL03 - Dinh nghia nang luc ky thuat

TDNL04 - Dinh nghia nang luc pham chat hanh vi

TDNL05 - Bang phan bo nang luc cho cac vi tri va chuc danh

TDNL06 - Bang theo doi xu huong phat trien cua nhan vien

TDNL07 - Bang danh gia nang luc ca nhan

TDNL08 - Bang tu danh gia nang luc ca nhan

TDNL09 - Bang tong hop danh gia cap do nang luc cua nhan vien

BTL12 - Demo bộ tài liệu quy trình quản trị nhân sự

Đây là hệ thống các tài liệu phục vụ cho quá trình quản lý nhân sự. Rất mong các bạn thành viên cộng đồng sẽ đóng góp thêm nữa để cộng đồng ngày càng phát triển.

BỘ TÀI LIỆU VỀ NGHỈ VIỆC
BMNV-03 QĐ thanh lý HĐLĐ
BMNV-02 Đơn xin nghỉ việc
BMNV-01 Thư xin thôi việc

BỘ TÀI LIỆU XỬ LÝ VI PHẠM
BMVP-04 BB cảnh cáo c thức
BMVP-03 BB họp xem xét KL
BMVP-02 Bản tự kiểm cá nhân
BMVP-01 Biên bản vi phạm

BỘ TÀI LIỆU HÀNH CHÍNH
BMHC-13 Quy định 5s
BMHC-12 Vệ sinh lao động
BMHC-11 Quản trị về an ninh
BMHC-10 Quản trị VPP
BMHC-09 Quản trị tài sản
BMHC-08 Quản lý tòa nhà VP
BMHC-07 Phòng chữa cháy
BMHC-06 Kiểm kê tài sản
BMHC-05 Hoạt động y tế
BMHC-04 ĐG nhà cung ứng
BMHC-03 Biểu mẫu HCNS
BMHC-02 Bảo trì sửa chữa

BỘ TL QUẢN LÝ CÔNG VIỆC
BMCV-12 DS nghỉ việc NV
BMCV-11 DS CB trực tháng
BMCV-10 QL giờ tăng ca tháng
BMCV-10 Chấm công tăng ca
BMCV-09 Giấy đề nghị tăng ca
BMCV-09 Giấy đề nghị tăng ca
BMCV-08 Theo dõi ngày nghỉ
BMCV-07 QL ngày giờ công
BMCV-06 Bảng ghi nhận QT LV
BMCV-05 Bảng chấm công
BMCV-05 Bảng chấm công
BMCV-04 Mẫu bảng chấm công
BMCV-03 Điểm danh NV tháng
BMCV-02 Theo dõi TG LV HT
BMCV-01 Theo dõi TG LV HN

BỘ TÀI LIỆU VỀ LƯƠNG
BMTL-06 Mẫu g c lương quý
BMTL-05 Mẫu g c lương nhóm
BMTL-04 Giấy tạm ứng
BMTL-03 Bảng kê chi tiết l
BMTL-02 Bảng HS tiền lương
BMTL-02 Bảng lương
BMTL-01 TT ĐK hệ thống L
BMTL-00 Mẫu quy chế lương
BMTL-00 Quy chế lương

BỘ TÀI LIỆU VỀ NGHỈ PHÉP
BMNP-03 Đơn xin nghỉ phép
BMNP-02 Đơn nghỉ kô lương
BMNP-01 Đơn xin nghỉ phép
BMNP-00 CS ngày nghỉ của NV

BỘ TÀI LIỆU VỀ ĐÁNH GIÁ
BMDG-06 Mẫu ĐG NV quý năm
BMDG-05 Mẫu ĐG NV tháng
BMDG-04 Mẫu ĐG NV tuần
BMDG-03 Mẫu tự ĐG tuần
BMDG-02 Bảng tiêu chí ĐGNV
BMDG-01 Tiêu chí ĐG NV

BỘ TÀI LIỆU PHÁT TRIỂN
BMPT-11 Q định điều động
BMPT-10 Tờ trình điều động
BMPT-09 QĐ luân chuyển
BMPT-08 Tờ trình luân chuyển
BMPT-07 QĐ lượng m nhiệm
BMPT-06 QĐ miễn nhiệm
BMPT-05 Tờ trình miễn nhiệm
BMPT-04 QĐ lượng bổ nhiệm
BMPT-03 QĐ bổ nhiệm
BMPT-02 Tờ trình bổ nhiệm
BMPT-01 Tổng hợp đgiá CB

BỘ TÀI LIỆU ĐÀO TẠO
BMDT-16a Phiếu ĐG khóa học
BMDT-19 Quy trình đạo tạo
BMDT-18 Phiếu TT ĐT CN
BMDT-17 T kết CT ĐT năm
BMDT-16 Phiếu ĐG CL ĐT
BMDT-15 Phiếu ĐG CL HV
BMDT-14 Phiếu t hợp KQ ĐT
BMDT-13 Biên bản ĐT nội bộ
BMDT-12 Bản cam kết
BMDT-11 Danh sách giảng viên
BMDT-10 Danh sách học viên
BMDT-10 D sách NV được ĐT
BMDT-09 TB khóa đào tạo
BMDT-08 TB kế hoạch đào tạo
BMDT-07 Chương trình ĐT
BMDT-06 KH ĐT theo c danh
BMDT-05 KH đào tạo năm
BMDT-05 Bản KH ĐT HL năm
BMDT-04 Phiếu YC ĐT năm
BMDT-03 Phiếu YC ĐT đ xuất

BỘ TÀI LIỆU THỬ VIỆC
BMTV-15a CK b.mật lương
BMTV-04b CT thử việc
BMTV-15 Hướng dẫn ký HĐ
BMTV-14 Phụ lục HĐ
BMTV-13 Loại F-HĐ CTV
BMTV-12 Loại E-HĐ 3-12tháng
BMTV-11 Loại D-HĐ < 3 tháng
BMTV-10 Loại C - HĐ ko t hạn
BMTV-09 Loại B-HĐ 1-]3 năm
BMTV-08 Loại A - HĐ đào tạo
BMTV-07 Hướng dẫn ghi HĐ
BMTV-06 Mẫu HĐ lao động
BMTV-06 HĐ chính thức
BMTV-05 Phiếu đánh giá TV
BMTV-05 Bảng ĐG sau TV
BMTV-05 QĐ t nhận c thức
BMTV-04 Mẫu HĐ thử việc
BMTV-04 Hợp đồng thử việc
BMTV-03b Mô tả cv - c1
BMTV-03a Mô tả cv c2-c5

BỘ TÀI LIỆU TUYỂN DỤNG
BMNS-14 Thư mời nhận việc
BMNS-13 TT tiếp nhận TV
BMNS-12 Mẫu từ chối ứng viên
BMNS-11 Thư cám ơn DT
BMNS-10 Phiếu x duyệt hồ sơ
BMNS-10 Đ giá UV dự tuyển
BMNS-09 Thư mời PV lần 2
BMNS-08 Thư mời PV lần 1
BMNS-07 Bài test IQ
BMNS-06 Bảng dữ liệu UV
BMNS-06 Danh sach ứng viên
BMNS-05 Mẫu đơn xin việc
BMNS-04 Thông báo TD
BMNS-03 KH đăng tuyển
BMNS-02 Bảng KH tuyển dụng
BMNS-02 KH tuyển dụng năm
BMNS-01 Phiếu yêu cầu TD
BMNS-01 Phiếu đề xuất NS
BMNS-00 Quy trình TD

BỘ TÀI LIỆU BHXH
BHXH-05Thủ tục cấp đổi thẻ
BHXH-04 TT với đơn vị đã ĐK
BHXH-03 Chốt di v chuyển sổ
BHXH-02Thủ tục BHXH lần đầu
BHXH-01 Luật bảo hiểm xã hội

BTL13 - Tài liệu quản trị hành chính v.2

Tiếp tục mục tiêu phục vụ cộng đồng, rival xin up lên 1 bộ tài liệu về quản trị hành chính của 1 công ty. Đây là bộ tài liệu do 1 thành viên của cộng đồng tặng. ( Thanh viên xin dấu tên ). Xin thay mặt cộng đồng cảm ơn anh về bộ tài liệu và mong muốn xây dựng cộng đồng nhân sự vững mạnh. Các bạn download vui lòng để lại vài dòng cám ơn anh.

Quy chế tổ chức phòng Hành Chính
6.4.1 Chuc nang nhiem vu Phong hanh chinh
6.4.2 MTCV va TCCV cua Truong phong HC
6.4.6 MTCV va TCCV cua nhan vien tiep tan
6.4.7 MTCV va TCCV To truong bao ve
6.4.8 MTCV va TCCV nhan vien bao ve
6.4.9 MTCV va TCCV nhan vien y te
6.4.10 MTCV va TCCV nhan vien lai xe

Quản trị tài sản
6.17.1 Quy dinh quan ly tai san
6.17.2 Chinh sach va nguyen tac quan ly tai san
6.17.3 Bien ban lap dat va nghiem thu tai san
6.17.4 Bien ban ban giao tai san trang thiet bi
6.17.5 Phieu yeu cau sua chua
6.17.6 Bien ban kiem tra tai san
6.17.7 Bien ban sua chua va nghiem thu tai san
6.17.8 Bang ke va bien ban ban giao tai san
6.17.9 Ke hoach kiem ke
6.17.10 Ma thiet bi
6.17.11 Phieu de xuat trang thiet bi van phong

HC - 01 - Quy dinh quan ly thu vien cong ty
HC - 01 - BM01 Ke hoach mua sach, tai lieu
HC - 01 - BM02 Bien ban ban giao sach, tai lieu
HC - 01 - BM03 Bao cao danh muc sach, tai lieu hang quy
HC - 01 - BM04 Danh sach uu tien su dung tai lieu
HC - 01 - BM05 Danh muc sach
HC - 01 - BM06 So theo doi cho muon sach
HC - 01 - BM07 Bien ban thu vien
HC - 01 - Quy dinh quan ly thu vien cong ty

HC - 03 - Quy dinh sua chua
HC - 03 - BM01 Phieu yeu cau sua chua
HC - 03 - BM02 So theo doi sua chua
HC - 03 - BM03 Bien ban nghiem thu
HC - 03 - Quy trinh sua chua

HC - 04 - Quy trinh bao tri, bao hanh
HC - 04 - BM01 Bang theo doi bao hanh
HC - 04 - BM02 Bao cao so luong may moc thiet bi hang thang
HC - 04 - BM03 Ke hoach bao tri
HC - 04 - BM04 Phuong an sua chua
HC - 04 - BM05 Bao cao dung cu bao tri hang thang
HC - 04 - BM06 Danh sach nha cung cap bo phan bao tri
HC - 04 - BM07 Cac truong hop su co va cach xu ly
HC - 04 - BM08 Phieu ly lich may
HC - 04 - Quy dinh bao tri, bao hanh

BTL14 - Tài liệu đào tạo nội bộ nhân viên

Tiếp tục hỗ trợ phòng nhân sự, cùng với sự trợ giúp của chị Hoàng Lương, anh Lê Quân và một số anh chị khác, rival đã tập hợp được 1 số bộ tài liệu để đào tạo cho nhân viên công ty. Các anh chị và các bạn nếu download bộ tài liệu này, vui lòng để lại vài dòng cám ơn tới chị Hoàng Lương và anh Lê Quân.

Đây là bài viết của chị Hoàng Lương:


Xin chia sẻ với các bạn tài liệu bằng file ppt mà mình sử dụng cho đào tạo nội bộ với đầy đủ không chỉ đào tạo marketing, sales mà có thể dùng cho các bộ phận khác.

1. Sales training
Creative thinking
Ky nang lam viec nhom
Ky nang xac dinh nhu cau
Telesales training
Kien thuc co so
Ky nang thuyet trinh
Nguyen tac can ban cua NVKD

2. Skill training
Creative thinking
Ky nang lam viec nhom
Ky nang thuyet trinh
Time_management

3. HR training
Danh gia cong viec
Ky nang phong van tuyen dung
Hoach dinh nguon nhan luc
Ky nang quan ly ho so
Dai Ngo Nhan Su
Danh gia thanh tich
Dao tao va pat trien nhan su
Phat trien nhan su


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ntcong
post Dec 14 2008, 01:10 AM
Bài viết #3


Thành viên
*

Nhóm: Members
Bài Viết: 1
Cám Ơn(Được): 2
Gia Nhập: 12/08
Thành Viên Thứ: 7,747

CPO,CEO,CMO,CFO,CCO,MBA
Các mẫu biểu được sắp xếp rất hệ thống. Cảm ơn Mr. Huy. Nếu tập trung lại thành một file .zip hay .rar thì càng hay.


--------------------
Chào mừng bạn đến với diễn đàn www.cpoclub.net!Hy vọng diễn đàn mang lại cho bạn 1 điều ý nghĩa nào đó!

Mục tiêu, phương hướng phát triển!
Nội quy diễn đàn
GIỚI THIỆU CÂU LẠC BỘ GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đã Có 2 Bạn Cám Ơn ntcong Vì Bài Viết Này:
lotte, maiphuong87
Nguyễn Thị Minh ...
post May 16 2009, 02:44 PM
Bài viết #4


Thành viên
*

Nhóm: Members
Bài Viết: 1
Cám Ơn(Được): 3
Gia Nhập: 05/09
Thành Viên Thứ: 16,317

CPO,CEO,CMO,CFO,CCO,MBA
Các biểu mẫu thật hữu dụng cho những người làm HR. Đa tạ HR Link!


--------------------
Chào mừng bạn đến với diễn đàn www.hrlink.vn!Hy vọng diễn đàn mang lại cho bạn 1 điều ý nghĩa nào đó!

Mục tiêu, phương hướng phát triển!
Nội quy diễn đàn
GIỚI THIỆU CÂU LẠC BỘ GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đã Có 3 Bạn Cám Ơn Nguyễn Thị Minh Thu Vì Bài Viết Này:
huyhuynh, lotte, maiphuong87
aohphuoc
post May 21 2009, 10:21 AM
Bài viết #5


Thành viên quan tâm
**

Nhóm: Members
Bài Viết: 12
Cám Ơn(Được): 6
Gia Nhập: 09/08
Thành Viên Thứ: 3,396

CPO,CEO,CMO,CFO,CCO,MBA
Tai liệu thật bổ ích và hữu dụng. Xin chân thành cảm ơn.
Bộ tài liệu đào tạo sao em ko thấy link dơnload. Làm phiền các bác hỗ trợ em với.


--------------------


Chào mừng bạn đến với diễn đàn www.cpoclub.net!Hy vọng diễn đàn mang lại cho bạn 1 điều ý nghĩa nào đó!

Mục tiêu, phương hướng phát triển!
Nội quy diễn đàn
GIỚI THIỆU CÂU LẠC BỘ NHÀ QUẢN TRỊ TƯƠNG LAI
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đã Có 5 Bạn Cám Ơn aohphuoc Vì Bài Viết Này:
LÊ QUANG DŨNG, lotte, maiphuong87, nhatnam, tromga1986
vtnduc
post Sep 17 2009, 09:44 AM
Bài viết #6


Thành viên nhiệt tình
***

Nhóm: Members
Bài Viết: 21
Cám Ơn(Được): 38
Gia Nhập: 10/08
Đến Từ: HCM
Thành Viên Thứ: 4,461

CPO,CEO,CMO,CFO,CCO,MBA
Bộ tài liệu thật bổ ích, thực tế và được sắp xếp có hệ thống. Cảm ơn mọi người nhiều!
Mình cũng nhờ các Pác hỗ trợ giúp về cái link của Tài liệu đào tạo như Bác aohphuoc. Thanks.


--------------------
HRM
DIGI-TEXX VIETNAM
Visit My Website
Chơi là làm những gì mình thích, làm là chơi những gì mình không thích
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đã Có 4 Bạn Cám Ơn vtnduc Vì Bài Viết Này:
LÊ QUANG DŨNG, maiphuong87, tromga1986, Trương Minh Hiệp
nhatsang2002
post Dec 29 2009, 03:57 PM
Bài viết #7


Thành viên
*

Nhóm: Members
Bài Viết: 2
Cám Ơn(Được): 6
Gia Nhập: 09/08
Thành Viên Thứ: 3,080

CPO,CEO,CMO,CFO,CCO,MBA
Thay mặt tất cả anh em, tôi xin cảm ơn về bộ tài liệu này, cảm ơn những người đã thầm lặng đóng góp... laugh.gif Thân


--------------------


Chào mừng bạn đến với diễn đàn www.cpoclub.net!Hy vọng diễn đàn mang lại cho bạn 1 điều ý nghĩa nào đó!

Mục tiêu, phương hướng phát triển!
Nội quy diễn đàn
GIỚI THIỆU CÂU LẠC BỘ NHÀ QUẢN TRỊ TƯƠNG LAI
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đã Có 6 Bạn Cám Ơn nhatsang2002 Vì Bài Viết Này:
Candy_hd, EmMatNai, fiend_apparition, LÊ QUANG DŨNG, maiphuong87, tromga1986
anhht
post Feb 3 2010, 12:19 PM
Bài viết #8


Thành viên
*

Nhóm: Members
Bài Viết: 4
Cám Ơn(Được): 5
Gia Nhập: 02/09
Thành Viên Thứ: 9,886

CPO,CEO,CMO,CFO,CCO,MBA
Em chân thành cảm ơn các anh chị đã chia sẻ

Với một sinh viên như em được tiếp cận với những tài liệu thế này thực sự rất bổ ích

Kính chúc các anh chị trên diễn đàn sức khỏe và thành công !

TA


--------------------
Chào mừng bạn đến với diễn đàn www.cpoclub.net!Hy vọng diễn đàn mang lại cho bạn 1 điều ý nghĩa nào đó!

Mục tiêu, phương hướng phát triển!
Nội quy diễn đàn
GIỚI THIỆU CÂU LẠC BỘ GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đã Có 4 Bạn Cám Ơn anhht Vì Bài Viết Này:
EmMatNai, LÊ QUANG DŨNG, maiphuong87, namnhoai
tienthanh309
post Mar 6 2010, 11:26 AM
Bài viết #9


Thành viên
*

Nhóm: Members
Bài Viết: 2
Cám Ơn(Được): 2
Gia Nhập: 03/10
Thành Viên Thứ: 39,936

CPO,CEO,CMO,CFO,CCO,MBA
Thật tuyệt vời,
Xin cám ơn sự chia sẻ của mọi người.
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. tongue.gif


--------------------
Chào mừng bạn đến với Cộng đồng Nhân Sự HRL! Hy vọng Cộng đồng mang lại cho bạn 1 điều ý nghĩa nào đó!

Mục tiêu, phương hướng phát triển!
Nội quy diễn đàn
GIỚI THIỆU CÂU LẠC BỘ GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Các bạn vui lòng click vào đây để vào trang việc làm của cộng đồng tại đây
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đã Có 2 Bạn Cám Ơn tienthanh309 Vì Bài Viết Này:
maiphuong87, namnhoai
nguyenduytu111
post Mar 11 2010, 11:27 AM
Bài viết #10


Thành viên
*

Nhóm: Members
Bài Viết: 7
Cám Ơn(Được): 3
Gia Nhập: 11/08
Đến Từ: Hà Nội
Thành Viên Thứ: 5,802

CPO,CEO,CMO,CFO,CCO,MBA
Từng chủ đề nếu nén vào các file .rar và up lên các trang web lưu trữ thì tiện hơn cho người download rất nhiều. Dù sao thì download từng văn bản thế này cũng ko thành vấn đề đối với những người thực sự cần tài liệu. Em xin chân thành cảm ơn các anh chị đi trước đã chia sẻ. ^^!


--------------------
...
Có đâu bao giờ.
Vì ta cần nhau.
Tôi ơi ! đừng tuyệt vọng..!!


Chào mừng bạn đến với diễn đàn www.cpoclub.net!Hy vọng diễn đàn mang lại cho bạn 1 điều ý nghĩa nào đó!

Mục tiêu, phương hướng phát triển!
Nội quy diễn đàn
GIỚI THIỆU CÂU LẠC BỘ GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đã Có 2 Bạn Cám Ơn nguyenduytu111 Vì Bài Viết Này:
maiphuong87, namnhoai
huutaihcm
post Mar 24 2010, 10:32 PM
Bài viết #11


Thành viên
*

Nhóm: Members
Bài Viết: 1
Cám Ơn(Được): 2
Gia Nhập: 03/10
Thành Viên Thứ: 43,335

CPO,CEO,CMO,CFO,CCO,MBA
Cám ơn Bạn nhiều


--------------------
Chào mừng bạn đến với Cộng đồng Nhân Sự HRL! Hy vọng Cộng đồng mang lại cho bạn 1 điều ý nghĩa nào đó!

Mục tiêu, phương hướng phát triển!
Nội quy diễn đàn
GIỚI THIỆU CÂU LẠC BỘ GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Các bạn vui lòng click vào đây để vào trang việc làm của cộng đồng tại đây
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đã Có 2 Bạn Cám Ơn huutaihcm Vì Bài Viết Này:
maiphuong87, namnhoai
botdau
post Mar 25 2010, 03:17 PM
Bài viết #12


Thành viên
*

Nhóm: Members
Bài Viết: 2
Cám Ơn(Được): 2
Gia Nhập: 03/10
Thành Viên Thứ: 43,522

CPO,CEO,CMO,CFO,CCO,MBA
QUOTE(Chú Thích)(huutaihcm @ Mar 24 2010, 10:32 PM) *
Cám ơn Bạn nhiều

Chao cac ban, minh la thanh vien moi cua dien dan. Minh dang rat can tai lieu lien quan de huan luyen sales va marketing.
Danh sach tai lieu cua chi Hoang Luong rat hay nhung khong thay duong link de tai tai lieu. Ban nao chi giup minh voi. Cam on truoc rat nhieu!


--------------------
Chào mừng bạn đến với Cộng đồng Nhân Sự HRL! Hy vọng Cộng đồng mang lại cho bạn 1 điều ý nghĩa nào đó!

Mục tiêu, phương hướng phát triển!
Nội quy diễn đàn
GIỚI THIỆU CÂU LẠC BỘ GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Các bạn vui lòng click vào đây để vào trang việc làm của cộng đồng tại đây
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đã Có 2 Bạn Cám Ơn botdau Vì Bài Viết Này:
maiphuong87, namnhoai
ngahr
post Mar 26 2010, 07:29 AM
Bài viết #13


Trưởng phòng
******

Nhóm: Hội viên CPO Club
Bài Viết: 189
Cám Ơn(Được): 123
Gia Nhập: 05/08
Thành Viên Thứ: 204

CPO,CEO,CMO,CFO,CCO,MBA
http://www.hrlink.vn/diendan/index.php?showtopic=1780

Bạn click vao link nay nhe!


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đã Có 4 Bạn Cám Ơn ngahr Vì Bài Viết Này:
hongkogai, maiphuong87, Ong_Gia_Quay, xungnhi
viplawhn
post Mar 29 2010, 10:28 AM
Bài viết #14


Thành viên
*

Nhóm: Members
Bài Viết: 1
Cám Ơn(Được): 3
Gia Nhập: 03/10
Thành Viên Thứ: 43,749

CPO,CEO,CMO,CFO,CCO,MBA
QUOTE(Chú Thích)(ngahr @ Mar 26 2010, 07:29 AM) *
Tks for everybody! i am new member of forum, i really happy when i found a website have many infomation relative to adminitration.


--------------------
Chào mừng bạn đến với Cộng đồng Nhân Sự HRL! Hy vọng Cộng đồng mang lại cho bạn 1 điều ý nghĩa nào đó!

Mục tiêu, phương hướng phát triển!
Nội quy diễn đàn
GIỚI THIỆU CÂU LẠC BỘ GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Các bạn vui lòng click vào đây để vào trang việc làm của cộng đồng tại đây
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đã Có 3 Bạn Cám Ơn viplawhn Vì Bài Viết Này:
dangnguyenmg, maiphuong87, nguyendiem0507
red_dragonft85
post Mar 30 2010, 11:29 PM
Bài viết #15


Thành viên quan tâm
**

Nhóm: Members
Bài Viết: 19
Cám Ơn(Được): 17
Gia Nhập: 12/08
Đến Từ: Hà Nội
Thành Viên Thứ: 7,874

CPO,CEO,CMO,CFO,CCO,MBA
QUOTE(Chú Thích)(Hoài Không @ Nov 8 2008, 11:05 AM) *
BTL09- Đánh giá công việc theo KPI

Cho tôi hỏi topic đánh giá công việc theo KPI mà mọi người đã thảo luận rất nhiều sao không còn thấy trên diễn đàn nữa. Tôi nhớ tôi có up 1 số bài về Balance Score Card trên Topic đó cũng mang tên là đánh giá công việc theo phương pháp KPI và lần cuối cùng có một thành viên nào đó hứa sẽ gởi cho bộ chỉ số KPI tôi đã chờ nhưng không còn thấy Topic đó nữa. Tôi xin được nêu ra danh mục tài liệu đánh giá thực hiện công việc theo phương pháp KPI để mọi người góp ý.
I/ Danh mục tài liệu:

1. KPI về đánh giá hiệu quả nhân sự

1.1 KPI đánh giá về lương – 4kpi.

2.2 KPI đánh giá về tuyển dụng – 6 kpi

3.3 KPI đánh giá về an toàn lao động – 4kpi.

4.4 KPI đánh giá hiệu quả đào tạo – 5kpi

5.5 KPI đánh giá hiệu quả công việc – 4kpi

6.6 KPI đánh giá hiệu quả giờ làm việc – 3kpi

7.7 KPI đánh giá về lòng trung thành – 4kpi

8.8 KPI đánh giá hiệu quả năng suất nguồn nhân lực – 5kpi

9.9 KPI đánh giá hiệu quả hoạt động cải tiến – 2 kpi

10.10 KPI về đánh giá nguồn nhân lực – 3kpi

2. KPI về đánh giá hiệu quả marketing

2.1 KPI đánh giá hiệu quả quảng cáo – 7 kpi

2.2 KPI đánh giá hiệu quả khuyến mãi- 4 kpi

2.3 KPI đánh giá hiệu quả pr – 6kpi

2.4 KPI đánh giá hiệu quả internet marketing – 14 kpi

3. KPI về đánh giá hiệu quả bán hàng

3.1 KPI đánh giá hiệu quả tiếp xúc qua điện thoại – 7 kpi

3.2 KPI đánh giá hiệu quả sale rep (nhân viên KD) – 13 kpi.

3.3 KPI đánh giá hiệu quả cửa hàng – 6 kpi.

3.4 KPI đánh giá hiệu quả chăm sóc khách hàng – 4kpi

3.5 KPI đánh giá về lòng trung thành – 6kpi

3.6 KPI đánh giá sự phàn nàn khách hàng – 5kpi

3.7 KPI đánh giá về thị phần – 3kpi

3.8 KPI đánh giá sự thoả mãn khách hàng – 5kpi

3.9 KPI đánh giá khách hàng – 4kpi

4. KPI về tài chính kế toán

4.1 KPI đánh giá khả năng thanh toán – 8kpi

4.2 KPI về quản lý nguồn vốn – 3kpi

4.3 KPI đánh giá về lợi nhuận – 6kpi

4.4 KPI đánh giá hiệu quả đầu tư – 7kpi

5. KPI về cung ứng

5.1 KPI đánh giá về vận chuyển – 3kpi

5.2 KPI đánh giá về giao hàng – 3kpi

5.3 KPI đánh giá về hoạt động cun ứng khác – 5kpi

6. KPI về sản xuất chất lượng

6.1 KPI về sản phẩm lỗi – 7kpi

6.2 KPI về quản lý nguyên vật liệu – 7kpi

6.3 KPI về quản lý đơn hàng – 5kpi

6.4 KPI về năng suất – 4kpi

6.5 KPI về bảo trì – 4kpi

Tôi rất mong các thanh viên CPO Club tham gia để Topic này hoàn thiện hơn.

BTL10- Quản trị và phát triển nguồn nhân lực theo phương pháp BSC ( Balanced Scoredcard Deployment ), Từ điển năng lực

BTL11 - Bản Demo Từ điển năng lực

Chắc hẳn các bạn đã từng nghe nói về khung năng lực và từ điển năng lực dùng để phát triển nguồn nhân sự? Nghe nói đến nó nhưng thực sự để tiếp xúc nó thì kc tin rằng ít người. Bộ tài liệu này thực sự hiếm. KC xin đưa ra đây bản demo v.1 để chúng ta có cái nhìn tổng thể về nó.

Qua đây, kc cũng rất hy vọng có anh, chị hoặc bạn nào đó với phiên bản đầy đủ về từ điển năng lực vì mục tiêu xây dựng cộng đồng nhân sự vững mạnh sẽ cùng chia sẻ nó cho cộng đồng. Xin thay mặt diễn đàn cảm ơn!


Khung năng lực ASK

TDNL00 - Tu dien nang luc

TDNL01 - Danh muc nang luc ky thuat

TDNL02 - Danh muc nang luc pham chat

TDNL03 - Dinh nghia nang luc ky thuat

TDNL04 - Dinh nghia nang luc pham chat hanh vi

TDNL05 - Bang phan bo nang luc cho cac vi tri va chuc danh

TDNL06 - Bang theo doi xu huong phat trien cua nhan vien

TDNL07 - Bang danh gia nang luc ca nhan

TDNL08 - Bang tu danh gia nang luc ca nhan

TDNL09 - Bang tong hop danh gia cap do nang luc cua nhan vien

BTL12 - Demo bộ tài liệu quy trình quản trị nhân sự

Đây là hệ thống các tài liệu phục vụ cho quá trình quản lý nhân sự. Rất mong các bạn thành viên cộng đồng sẽ đóng góp thêm nữa để cộng đồng ngày càng phát triển.

BỘ TÀI LIỆU VỀ NGHỈ VIỆC
BMNV-03 QĐ thanh lý HĐLĐ
BMNV-02 Đơn xin nghỉ việc
BMNV-01 Thư xin thôi việc

BỘ TÀI LIỆU XỬ LÝ VI PHẠM
BMVP-04 BB cảnh cáo c thức
BMVP-03 BB họp xem xét KL
BMVP-02 Bản tự kiểm cá nhân
BMVP-01 Biên bản vi phạm

BỘ TÀI LIỆU HÀNH CHÍNH
BMHC-13 Quy định 5s
BMHC-12 Vệ sinh lao động
BMHC-11 Quản trị về an ninh
BMHC-10 Quản trị VPP
BMHC-09 Quản trị tài sản
BMHC-08 Quản lý tòa nhà VP
BMHC-07 Phòng chữa cháy
BMHC-06 Kiểm kê tài sản
BMHC-05 Hoạt động y tế
BMHC-04 ĐG nhà cung ứng
BMHC-03 Biểu mẫu HCNS
BMHC-02 Bảo trì sửa chữa

BỘ TL QUẢN LÝ CÔNG VIỆC
BMCV-12 DS nghỉ việc NV
BMCV-11 DS CB trực tháng
BMCV-10 QL giờ tăng ca tháng
BMCV-10 Chấm công tăng ca
BMCV-09 Giấy đề nghị tăng ca
BMCV-09 Giấy đề nghị tăng ca
BMCV-08 Theo dõi ngày nghỉ
BMCV-07 QL ngày giờ công
BMCV-06 Bảng ghi nhận QT LV
BMCV-05 Bảng chấm công
BMCV-05 Bảng chấm công
BMCV-04 Mẫu bảng chấm công
BMCV-03 Điểm danh NV tháng
BMCV-02 Theo dõi TG LV HT
BMCV-01 Theo dõi TG LV HN

BỘ TÀI LIỆU VỀ LƯƠNG
BMTL-06 Mẫu g c lương quý
BMTL-05 Mẫu g c lương nhóm
BMTL-04 Giấy tạm ứng
BMTL-03 Bảng kê chi tiết l
BMTL-02 Bảng HS tiền lương
BMTL-02 Bảng lương
BMTL-01 TT ĐK hệ thống L
BMTL-00 Mẫu quy chế lương
BMTL-00 Quy chế lương

BỘ TÀI LIỆU VỀ NGHỈ PHÉP
BMNP-03 Đơn xin nghỉ phép
BMNP-02 Đơn nghỉ kô lương
BMNP-01 Đơn xin nghỉ phép
BMNP-00 CS ngày nghỉ của NV

BỘ TÀI LIỆU VỀ ĐÁNH GIÁ
BMDG-06 Mẫu ĐG NV quý năm
BMDG-05 Mẫu ĐG NV tháng
BMDG-04 Mẫu ĐG NV tuần
BMDG-03 Mẫu tự ĐG tuần
BMDG-02 Bảng tiêu chí ĐGNV
BMDG-01 Tiêu chí ĐG NV

BỘ TÀI LIỆU PHÁT TRIỂN
BMPT-11 Q định điều động
BMPT-10 Tờ trình điều động
BMPT-09 QĐ luân chuyển
BMPT-08 Tờ trình luân chuyển
BMPT-07 QĐ lượng m nhiệm
BMPT-06 QĐ miễn nhiệm
BMPT-05 Tờ trình miễn nhiệm
BMPT-04 QĐ lượng bổ nhiệm
BMPT-03 QĐ bổ nhiệm
BMPT-02 Tờ trình bổ nhiệm
BMPT-01 Tổng hợp đgiá CB

BỘ TÀI LIỆU ĐÀO TẠO
BMDT-16a Phiếu ĐG khóa học
BMDT-19 Quy trình đạo tạo
BMDT-18 Phiếu TT ĐT CN
BMDT-17 T kết CT ĐT năm
BMDT-16 Phiếu ĐG CL ĐT
BMDT-15 Phiếu ĐG CL HV
BMDT-14 Phiếu t hợp KQ ĐT
BMDT-13 Biên bản ĐT nội bộ
BMDT-12 Bản cam kết
BMDT-11 Danh sách giảng viên
BMDT-10 Danh sách học viên
BMDT-10 D sách NV được ĐT
BMDT-09 TB khóa đào tạo
BMDT-08 TB kế hoạch đào tạo
BMDT-07 Chương trình ĐT
BMDT-06 KH ĐT theo c danh
BMDT-05 KH đào tạo năm
BMDT-05 Bản KH ĐT HL năm
BMDT-04 Phiếu YC ĐT năm
BMDT-03 Phiếu YC ĐT đ xuất

BỘ TÀI LIỆU THỬ VIỆC
BMTV-15a CK b.mật lương
BMTV-04b CT thử việc
BMTV-15 Hướng dẫn ký HĐ
BMTV-14 Phụ lục HĐ
BMTV-13 Loại F-HĐ CTV
BMTV-12 Loại E-HĐ 3-12tháng
BMTV-11 Loại D-HĐ < 3 tháng
BMTV-10 Loại C - HĐ ko t hạn
BMTV-09 Loại B-HĐ 1-]3 năm
BMTV-08 Loại A - HĐ đào tạo
BMTV-07 Hướng dẫn ghi HĐ
BMTV-06 Mẫu HĐ lao động
BMTV-06 HĐ chính thức
BMTV-05 Phiếu đánh giá TV
BMTV-05 Bảng ĐG sau TV
BMTV-05 QĐ t nhận c thức
BMTV-04 Mẫu HĐ thử việc
BMTV-04 Hợp đồng thử việc
BMTV-03b Mô tả cv - c1
BMTV-03a Mô tả cv c2-c5

BỘ TÀI LIỆU TUYỂN DỤNG
BMNS-14 Thư mời nhận việc
BMNS-13 TT tiếp nhận TV
BMNS-12 Mẫu từ chối ứng viên
BMNS-11 Thư cám ơn DT
BMNS-10 Phiếu x duyệt hồ sơ
BMNS-10 Đ giá UV dự tuyển
BMNS-09 Thư mời PV lần 2
BMNS-08 Thư mời PV lần 1
BMNS-07 Bài test IQ
BMNS-06 Bảng dữ liệu UV
BMNS-06 Danh sach ứng viên
BMNS-05 Mẫu đơn xin việc
BMNS-04 Thông báo TD
BMNS-03 KH đăng tuyển
BMNS-02 Bảng KH tuyển dụng
BMNS-02 KH tuyển dụng năm
BMNS-01 Phiếu yêu cầu TD
BMNS-01 Phiếu đề xuất NS
BMNS-00 Quy trình TD

BỘ TÀI LIỆU BHXH
BHXH-05Thủ tục cấp đổi thẻ
BHXH-04 TT với đơn vị đã ĐK
BHXH-03 Chốt di v chuyển sổ
BHXH-02Thủ tục BHXH lần đầu
BHXH-01 Luật bảo hiểm xã hội

BTL13 - Tài liệu quản trị hành chính v.2

Tiếp tục mục tiêu phục vụ cộng đồng, rival xin up lên 1 bộ tài liệu về quản trị hành chính của 1 công ty. Đây là bộ tài liệu do 1 thành viên của cộng đồng tặng. ( Thanh viên xin dấu tên ). Xin thay mặt cộng đồng cảm ơn anh về bộ tài liệu và mong muốn xây dựng cộng đồng nhân sự vững mạnh. Các bạn download vui lòng để lại vài dòng cám ơn anh.

Quy chế tổ chức phòng Hành Chính
6.4.1 Chuc nang nhiem vu Phong hanh chinh
6.4.2 MTCV va TCCV cua Truong phong HC
6.4.6 MTCV va TCCV cua nhan vien tiep tan
6.4.7 MTCV va TCCV To truong bao ve
6.4.8 MTCV va TCCV nhan vien bao ve
6.4.9 MTCV va TCCV nhan vien y te
6.4.10 MTCV va TCCV nhan vien lai xe

Quản trị tài sản
6.17.1 Quy dinh quan ly tai san
6.17.2 Chinh sach va nguyen tac quan ly tai san
6.17.3 Bien ban lap dat va nghiem thu tai san
6.17.4 Bien ban ban giao tai san trang thiet bi
6.17.5 Phieu yeu cau sua chua
6.17.6 Bien ban kiem tra tai san
6.17.7 Bien ban sua chua va nghiem thu tai san
6.17.8 Bang ke va bien ban ban giao tai san
6.17.9 Ke hoach kiem ke
6.17.10 Ma thiet bi
6.17.11 Phieu de xuat trang thiet bi van phong

HC - 01 - Quy dinh quan ly thu vien cong ty
HC - 01 - BM01 Ke hoach mua sach, tai lieu
HC - 01 - BM02 Bien ban ban giao sach, tai lieu
HC - 01 - BM03 Bao cao danh muc sach, tai lieu hang quy
HC - 01 - BM04 Danh sach uu tien su dung tai lieu
HC - 01 - BM05 Danh muc sach
HC - 01 - BM06 So theo doi cho muon sach
HC - 01 - BM07 Bien ban thu vien
HC - 01 - Quy dinh quan ly thu vien cong ty

HC - 03 - Quy dinh sua chua
HC - 03 - BM01 Phieu yeu cau sua chua
HC - 03 - BM02 So theo doi sua chua
HC - 03 - BM03 Bien ban nghiem thu
HC - 03 - Quy trinh sua chua

HC - 04 - Quy trinh bao tri, bao hanh
HC - 04 - BM01 Bang theo doi bao hanh
HC - 04 - BM02 Bao cao so luong may moc thiet bi hang thang
HC - 04 - BM03 Ke hoach bao tri
HC - 04 - BM04 Phuong an sua chua
HC - 04 - BM05 Bao cao dung cu bao tri hang thang
HC - 04 - BM06 Danh sach nha cung cap bo phan bao tri
HC - 04 - BM07 Cac truong hop su co va cach xu ly
HC - 04 - BM08 Phieu ly lich may
HC - 04 - Quy dinh bao tri, bao hanh

BTL14 - Tài liệu đào tạo nội bộ nhân viên

Tiếp tục hỗ trợ phòng nhân sự, cùng với sự trợ giúp của chị Hoàng Lương, anh Lê Quân và một số anh chị khác, rival đã tập hợp được 1 số bộ tài liệu để đào tạo cho nhân viên công ty. Các anh chị và các bạn nếu download bộ tài liệu này, vui lòng để lại vài dòng cám ơn tới chị Hoàng Lương và anh Lê Quân.

Đây là bài viết của chị Hoàng Lương:


Xin chia sẻ với các bạn tài liệu bằng file ppt mà mình sử dụng cho đào tạo nội bộ với đầy đủ không chỉ đào tạo marketing, sales mà có thể dùng cho các bộ phận khác.

1. Sales training
Creative thinking
Ky nang lam viec nhom
Ky nang xac dinh nhu cau
Telesales training
Kien thuc co so
Ky nang thuyet trinh
Nguyen tac can ban cua NVKD

2. Skill training
Creative thinking
Ky nang lam viec nhom
Ky nang thuyet trinh
Time_management

3. HR training
Danh gia cong viec
Ky nang phong van tuyen dung
Hoach dinh nguon nhan luc
Ky nang quan ly ho so
Dai Ngo Nhan Su
Danh gia thanh tich
Dao tao va pat trien nhan su
Phat trien nhan suMÌNH THẤY LIỆT KÊ RA RÁT NHIỀU TÀI LIỆU NHƯNG LẠI KHÔNG CÓ LINK DOWLOAD, KHÔNG HIỂU MUỐN DOWLOAD THÌ PHẢI LÀM THẾ NÀO VẬY?


--------------------
Chào mừng bạn đến với diễn đàn www.cpoclub.net!Hy vọng diễn đàn mang lại cho bạn 1 điều ý nghĩa nào đó!

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đã Có 4 Bạn Cám Ơn red_dragonft85 Vì Bài Viết Này:
Hoangyen81hr, sidney_av, theming, tuongquyen95059
ngocdiemhr
post Apr 9 2010, 04:57 PM
Bài viết #16


Phó phòng
*****

Nhóm: Members
Bài Viết: 101
Cám Ơn(Được): 57
Gia Nhập: 12/09
Thành Viên Thứ: 32,413

CPO,CEO,CMO,CFO,CCO,MBA
Em đang cần tài liệu để tham khảo xây dựng đánh giá nhân viên bằng KPI, mà em load ko được, Anh có thể hướng dẫn giúp em làm cách nào mà load được không? Em đa tạ nhiều, em đang cần lém lém...


--------------------
Chào mừng bạn đến với Cộng đồng Nhân Sự HRL! Hy vọng Cộng đồng mang lại cho bạn 1 điều ý nghĩa nào đó!

Mục tiêu, phương hướng phát triển!
Nội quy diễn đàn
GIỚI THIỆU CÂU LẠC BỘ GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Các bạn vui lòng tìm kiếm các tài liệu trên diễn đàn tại đây trước khi đặt câu hỏi.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đã Có 2 Bạn Cám Ơn ngocdiemhr Vì Bài Viết Này:
maiphuong87, Thuypham59
hoacomay
post Apr 9 2010, 05:09 PM
Bài viết #17


Giám Đốc
********

Nhóm: Moderator
Bài Viết: 838
Cám Ơn(Được): 598
Gia Nhập: 06/08
Đến Từ: Việt Nam
Thành Viên Thứ: 416

CPO,CEO,CMO,CFO,CCO,MBA
Để download các tài liệu, bạn vui lòng click vào link dưới đây:
http://www.hrlink.vn/diendan/index.php?showtopic=1780

Thanks


--------------------
Tình yêu của các chàng trai không nằm ở phía tim mà ở đôi mắt.
( Shakespeare )


Liên hệ với BQT
clubcpo@yahoo.com | contact.hrlink@gmail.com
Blog Quản trị Nhân sự | Hr Train | Hr Share | Hr Search Tool

Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: Hr Search Tool Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
w_clock
post Apr 17 2010, 08:40 AM
Bài viết #18


Thành viên
*

Nhóm: Members
Bài Viết: 2
Cám Ơn(Được): 3
Gia Nhập: 04/10
Thành Viên Thứ: 48,531

CPO,CEO,CMO,CFO,CCO,MBA
tài liệu rất hữu ích, xin cám ơn bạn nhiều


--------------------
Chào mừng bạn đến với Cộng đồng Nhân Sự HRL! Hy vọng Cộng đồng mang lại cho bạn 1 điều ý nghĩa nào đó!

Mục tiêu, phương hướng phát triển!
Nội quy diễn đàn
GIỚI THIỆU CÂU LẠC BỘ GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Các bạn vui lòng click vào đây để vào trang việc làm của cộng đồng tại đây
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đã Có 3 Bạn Cám Ơn w_clock Vì Bài Viết Này:
maiphuong87, Thuypham59, tran dinh chien
giangdh
post Sep 11 2010, 08:25 PM
Bài viết #19


Thành viên
*

Nhóm: Members
Bài Viết: 7
Cám Ơn(Được): 5
Gia Nhập: 02/09
Thành Viên Thứ: 11,250

CPO,CEO,CMO,CFO,CCO,MBA
nhiều cái không down được.


--------------------
Tổ chức Hành chính - Công ty TNHH Công nghiệp THT Việt Nam

Cùm khóa giáo
Bánh xơ dừa
Ốc xiết cáp điện CABLE GLAND

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Đã Có 3 Bạn Cám Ơn giangdh Vì Bài Viết Này:
LÊ QUANG DŨNG, maiphuong87, thanh74
ngocdiemhr
post Sep 18 2010, 09:16 AM
Bài viết #20


Phó phòng
*****

Nhóm: Members
Bài Viết: 101
Cám Ơn(Được): 57
Gia Nhập: 12/09
Thành Viên Thứ: 32,413

CPO,CEO,CMO,CFO,CCO,MBA
QUOTE(Chú Thích)(Hoài Không @ Nov 8 2008, 11:02 AM) *
BTL01 - Danh mục tài liệu tài liệu mẫu ISO 9000 trong nhà máy dệt may

Danh mục tài liệu tài liệu mẫu ISO 9000

Tài liệu đào tạo IS) 9000

1. Sổ tay chất lượng
0001 So_tay_chat_luong

2. Thủ tục xem xét của lãnh đạo
0021 - Thu tuc xem xet lanh dao
0022 - TB hop XXLD
0023 - BB hop XXLD 2
0024 - bao cao XXCLD

3. Thủ tục áp dụng kỹ thuật thống kê
0127 - TTap dung ky thuat thong ke
PHU LUC 1
PHU LUC 2.1
PHU LUC 2.2

4. Thủ tục cải tiến thường xuyên
0028 - PHIEU CAR
0113 - TT cai tien thuong xuyen

5. Thủ tục đánh giá nội bộ
0015 - Thu tuc DGNB
0016 - Chuong trinh danh gia noi bo
0017 - phieu ghi chep cua danh gia vien
0018 - Lich danh gia noi bo 2
0020 - Bao cao KQ danh gia chat luong noi bo sua ngay 13.05
0117 - Cau hoi danh gia

6. Thủ tục khắc phục phòng ngừa
0027 - Thu tuc khac phuc phong ngua 2
0028 - PHIEU CAR
0140 - So theo doi CAR

7. Thủ tục kiểm soát hồ sơ
0086 - Danh sach ho so
0085 - Thu tuc kiem soat HS

8. Thủ tục kiểm soát tài liệu
0095 - phieu YCSD TLBN 3
0094 - BM theo doi TDTL 3
0093 - DS phan phoi TL 3
0092 - DS phan phoi nhieu TL 3
0091 - DS TL 3
0090 - phieu YC TD TL 3
0089 - phieu YC TL moi 3
0087- Thu tuc kiem soat tai lieu

9. Thủ tục bảo toàn và giao sản phẩm
Bang xep do luu kho
0110 - TT bao toan va giao san pham

10. Thủ tục bảo trì thiết bị
0080 - Phieu ly lich may
0078 - Lich bao tri thiet bi
0076 - Danh muc thiet bi
0075 - Cac su co thuong gap va cach xu ly
0074 - The bao tri thiet bi
0073 - Thu tuc bao tri thiet bi

11. Thủ tục đánh giá nhà cung ứng
0084 - tieu chuan danh gia nha cung ung
0083 - DS nha cung ung chinh thuc
0082 - DS nha cung ung duoc chon
0081 - Thu tuc danh gia nha cung ung

12. Thủ tục kiểm soát SP KPH
TT kiem soat SP KPH
0133 - So theo doi NCR
0131 - Phieu NCR

13. Thủ tục kiểm soát thiết bị đo
Huong dan cong viec hieu chuan thiet bi do
0109 - Bien ban kiem tra thiet bi do
0108 - Ke hoach hieu chuan thiet bi do
0107 - Lich hieu chuan thiet bi do
0106 - Danh muc thiet bi do
0105 - Thu tuc Kiem soat thiet bi do

14. Thủ tục kiểm tra thử nghiệm sản phẩm
Mau ke hoach kiem tra thu nghiem
Ke hoach kiem tra thu nghiem Theu
0128 - TT kiem tra kiem tra thu nghiem

15. Thủ tục lập kế hoạch và triển khai sản xuất
Thu tuc lap ke hoach va trien khai SX

16. Thủ tục mua hàng
0100 - Bang dinh muc ton kho toi thieu
0099 Giam sat NCU khi giao hang
0096 - Thu tuc mua hang

17. Thủ tục theo dõi đo lường các quá trình
Mau ke hoach kiem soat qua trinh
Ke hoach kiem soat qua trinh Theu
0130 - Thu tuc theo doi do luong cac qua trinh

18. Thủ tục thiết kế và phát triển sản phẩm
Thu tuc thiet ke san pham

19. Thủ tục thu nhập , ghi nhận, giải quyết khiếu nại khách hàng
0126 - Phieu tong hop y kien cua khach hang
0125 - Phieu thu thap y kien khach hang
0124 - So theo doi khieu nai khach hang
0123 - Phieu ghi nhan y kien khach hang
0122 - TT xu ly khieu nai khach hang

20. Thủ tục tiếp nhận và bảo quản tài sản khách hàng
Bang xep do kho
0112 - TT tiep nhan bao quan tai san khach hang

21. Thủ tục xem xét hợp đồng
0104 - so theo doi phieu thong tin khach hang
0103 - so theo doi thong tin khach hang
0103 - phieu thong tin khach hang
0102 - phieu xem xet hop dong
0101 - TT-XEM XET HD

22. Quy trình sản xuất
Mau tham khao qui trinh san xuat theu

23. Quy trình trao đổi thông tin nội bộ
Qui dinh trao doi thong tin noi bo

24. Chức năng nhiệm vụ
Phan cong nhiem vu Ban GD
Chuc nang Phong Ke toan
Chuc nang nhiem vu Phong TCHC
Chuc nang nhiem vu Phong KHKD

25. Tiêu chuẩn
Tieu chuan chat luong san pham may mac

26. Hướng dẫn công việc
Huong dan cong viec XNK
HDCV can bo mat hang

27. Hướng dẫn nhận biết truy tìm sản phẩm
hd TRUY TIM NHAN BIET sp theu 3

28. Hướng dẫn vận hành
huong dan van hanh lo hoi
huong dan van hanh lo dau

BTL02 - Bộ tài liệu Quản lý nhân sự của 1 tập đoàn CNTT

Đây là bộ tài liệu quản lý nhân sự của 1 tập đoàn CNTT. KC hiện thời mới chỉ cập nhật được 2 bộ là Đào tạo và quản lý cán bộ. Hy vọng trong thời gian tới sẽ cập nhật thêm được các bộ khác!

1. Đào tạo

Mo ta chi tiet QT dao tao
03QTNS10 ban
Danh muc Nha cung ung to chuc dao tao
Danh sach hoc vien de cu trong khoa hoc

KH khoa hoc
Phieu danh gia ve khoa hoc cua cac hoc vien
XXX 3.03BMNS10[1]-ke hoach dao tao nam
XXX 4.03BMNS10(1)-phieu danh gia hoc vien
XXX 6.03BMNS10[1]-Bcao tong ket khoa hoc
XXX 8.03BMNS10[1]-danh gia to chuc dao tao
XXX Quy dinh Dao tao-review
XXX-don xin di hoc
XXXX 1.03BMNS10[1]-thoa thuan

2. Quản lý cán bộ nhân viên

Qui trinh QLCB
qui dinh ve hop dong 2007 v1.1
Qua trinh quan ly can bo
Phu luc qui dinh HD 01
HD co thoi han 12.02
HD KXD7[1].02BMNS21
HD LD DT 6[1].02BMNS20
mau ban giao ho so can bo
mau danh gia TV.CTV.HV 19[1].04BMNS11
phieu ke khai hoso ca nhan

BTL03 - Bộ tài liệu 5s áp dụng cho các công ty

HK cũng vừa sưu tầm được vài tài liệu về 5s của Nhật Bản. Hy vọng sẽ giúp cho công tác hành chính của các anh chị tốt hơn.

1. Tài liệu đào tạo về 5s
Tài liệu đào tạo về 5s trong các công ty

2. Quy định 5s trong phòng nhân sự
Quy định 5s trong phòng nhân sự

3. 5s tại xưởng sản xuất
Quy định 5s trong xưởng sản xuất

BTL04 - Bộ tài liệu của 1 công ty trong lĩnh vực công nghiệp

Tiếp đây là bộ tài liệu quản trị nhân sự của 1 công ty trong lĩnh vực công nghiệp. Bồ tài liệu khá đầy đủ và chuyên nghiệp. Xin cám ơn cá nhân đã ủng hộ bộ tài liệu này! Diễn đàn rất hi vọng ngày càng có nhiều sự ủng hộ hơn nữa của các anh chị và các bạn!

Quy chế tổ chức phòng nhân sự
- Quy chế tổ chức
- Mô tả công việc
- Mẫu báo cáo kế hoạch

NS - 01 - Quy trình tuyển dụng nhân sự
- NS - 01 - Quy trinh tuyen dung nhan vien
- NS - 01 - BM13 - Thong bao tuyen dung
- NS - 01 - BM12 - Bang danh gia ket qua phong van
- NS - 01 - BM11 - Thu moi phong van
- NS - 01 - BM10 - Danh sach cau hoi phong van
- NS - 01 - BM09 - Danh sach ung vien tham gia phong van
- NS - 01 - BM08 - Thong bao khong tuyen dung
- NS - 01 - BM07 - Danh sach ket qua lam bai kiem tra
- NS - 01 - BM06 - Ban tu khai ung vien
- NS - 01 - BM05 - Thu moi lam bai kiem tra
- NS - 01 - BM04 - Ke hoach tuyen dung nhan su cty
- NS - 01 - BM04 - Danh sach ung vien lam bai kiem tra
- NS - 01 - BM03 - Quyet dinh thanh lap hoi dong tuyen dung
- NS - 01 - BM02 - To trinh bo sung nhan su dot xuat
- NS - 01 - BM01 - Ke hoach tuyen dung don vi 6 thang
- Ke hoach tuyen dung quy 1 nam 2008 (run)

NS - 02 - Quy trình tuyển dụng nhân sự cao cấp
NS - 02 - Quy trinh tuyen dung nhan su cap cao

NS - 03 - Quy trình thử việc học việc
NS - 03 - BM01 - Quyet dinh tiep nhan nhan vien
NS - 03 - BM02 - Hop dong thu viec
NS - 03 - BM03 - Ke hoach chuan bi thu viec
NS - 03 - BM04 - Bien ban ban giao cong cu tai san
NS - 03 - BM05 - Chuong trinh thu viec
NS - 03 - BM06 - Bang danh gia ket qua thu viec
NS - 03 - BM07 - Hop dong lao dong
NS - 03 - Quy trinh thu viec, hoc viec

NS - 04 - Quy trình thực tập
NS - 04 - Quy trinh thuc tap
NS - 04 - BM07 - Bang danh gia ket qua thuc tap
NS - 04 - BM06 - Bang danh gia ket qua de tai thuc tap
NS - 04 - BM05 - Bang danh gia ket qua thuc tap hang thang
NS - 04 - BM04 - Bang cam ket thuc tap
NS - 04 - BM03 - Chuong trinh thuc tap
NS - 04 - BM02 - Quyet dinh tiep nhan thuc tap
NS - 04 - BM01 - Giay de nghi thuc tap

NS - 05 - Quy định quản lý quản trị viên tập sự
NS - 05 - Quy dinh quan tri vien tap su
NS - 05 - BM05 - Bang danh gia ket qua tap su
NS - 05 - BM04 - Ke hoach chi tiet tap su theo bo phan
NS - 05 - BM03 - Chuong trinh tap su
NS - 05 - BM02 - Ke hoach tuyen dung QTV tap su
NS - 05 - BM01 - Phieu xac dinh nhu cau quan tri vien tap su

NS - 06 - Quy trinh dao tao ben ngoai
NS- 06 - BM01 - Phieu xac dinh nhu cau dao tao nhan vien
NS- 06 - BM02 - Phieu xac dinh nhu cau dao tao tong hop
NS- 06 - BM03 - Bang tong hop nhu cau dao tao
NS- 06 - BM04 - Phieu yeu cau dao tao
NS- 06 - BM05 - Ke hoach dao tao
NS- 06 - BM06 - To trinh cu di dao tao
NS- 06 - BM07 - Bang cam ket dao tao
NS- 06 - BM08 - Quyet dinh cu di dao tao
NS- 06 - BM09 - Phieu danh gia khoa hoc
NS- 06 - BM10 - Ke hoach ung dung sau dao tao
NS- 06 - BM11 - Bao cao ket qua ung dung dao tao
NS- 06 - BM12 - Ho so dao tao
NS- 06 - BM13 - Bao cao tong hop dao tao hang thang
NS - 06 - Quy trinh dao tao ben ngoai

NS - 07 - Quy trình đào tạo nội bộ
NS- 07 - BM01 - Chuong trinh dao tao
NS- 07 - BM02 - Bien ban dao tao
NS - 07 - Quy trinh dao tao noi bo

NS - 08 - Quy trình đào tạo hội nhập
NS- 08 - BM01 - Chuong trinh dao tao theo chuc danh
NS- 08 - BM02 - Ke hoach dao tao noi quy
NS- 08 - BM03 - Ke hoach dao tao nghiep vu
NS- 08 - BM04 - Bien ban dao tao
NS - 08 - Quy trinh dao tao hoi nhap

NS - 09 - Quy trình nghỉ việc
NS- 09 - BM01 - Don xin nghi viec
NS- 09 - BM02 - Bien ban ban giao cong viec
NS- 09 - BM03 - Bien ban ban giao ho so, tai lieu
NS- 09 - BM04 - Bien ban ban giao tai san, cong cu
NS- 09 - BM05 - Phieu cam ket khi nghi viec.
NS- 09 - BM06 - Bien ban thanh ly nghi viec..
NS -09 - BM07 - Quyet dinh nghi viec
NS - 09 - Quy trinh nghi viec

NS - 10 - Quy trinh nghi phep, nghi viec rieng
NS - 10 - BM01 - Giay xin nghi phep
NS - 10 - BM02 - So theo doi nghi phep
NS - 10 - Quy trinh nghi phep, nghi viec rieng

NS - 11 - Quy che khen thuong
NS - 11 - BM01 - Phieu de nghi khen thuong
NS - 11 - BM02 - Quyet dinh xu ly khen thuong
NS - 11 - BM03 - So theo doi khen thuong
NS - 11 - Quy che khen thuong

NS - 12 - Quy chế kỷ luật
NS - 12 - BM01 - Bien ban vi pham
NS - 12 - BM02 - Ban tu kiem ca nhan
NS - 12 - BM03 - Bien ban hop xem xet ky luat
NS - 12 - BM04 - Quyet dinh xu ly ky luat
NS - 12 - BM05 - So theo doi ky luat
NS - 12 - Quy che ky luat

NS - 13 - Quy chế bổ nhiệm
NS - 13 - BM01 - Phieu thang chuc
NS - 13 - BM02 - Phieu de xuat bo nhiem can bo
NS - 13 - BM03 - Phieu danh gia can bo
NS - 13 - BM04 - Bang tu nhan xet cua can bo t
NS - 13 - BM05 - Phieu danh gia tin nhiem
NS - 13 - BM06 - Quyet dinh bo nhiem
NS - 13 - Quy che bo nhiem

NS - 14 - Quy trình đánh giá công việc
NS - 14 - BM01 - Bang tieu chuan danh gia cong viec
NS - 14 - BM02- Bang tong hop danh gia chi tieu
NS - 14 - BM03- Bien ban danh gia cong viec
NS - 14 - BM04- Bang tong hop vi pham noi quy, quy che
NS - 14 - BM05 -Bang tong hop diem tru nghiep vu, noi quy
NS - 14 - BM06 - Giay de nghi cong diem.
NS - 14 - BM07 - Bang tong hop danh gia cong viec
NS - 14 - Quy trinh danh gia cong viec nhan vien

NS - 15 - Quy chế lương
NS - 15 - BM01 - Giay de nghi tang luong
NS - 15 - BM02 - Danh sach tang luong dinh ky
NS - 15 - BM03 - Danh sach nhan vien chua duoc tang luong
NS - 15 - BM04 - Quyet dinh tang luong
NS - 15 - Quy che luong.

NS - 16 - Nội quy công ty
NS - 16 Noi quy lao dong cong ty

NS - 17 - Quy định tính toán và trả lương
1.17 - Quy dinh tinh va tra luong
NS - 17 - BM01 - Bang luong
NS - 17 - BM02 - Phieu luong
NS - 17Quy dinh tinh toan va tra luong

NS - 18 - Quy trình hoạch định nhân sự
NS -18 - Quy trinh hoach dinh nhan su
NS - 18 - BM02 - Ke hoach nhan su tong hop hang nam
NS - 18 - BM01 - Ke hoach nhan su bo phan hang nam
NS - 18 - BM03 - Bang nang luc ky nang cot loi
NS - 18 - BM04 - Bang danh gia nang luc nhan vien
NS - 18 - BM05 - Bang ngan sach dao tao
NS - 18 Quy trinh hoach dinh nhan su

NS - 19 - Quy định quản lý giờ công lao động
NS -19 - BM01 - Giay de nghi tang ca
NS -19 - BM02 - Bang cham cong
NS -19 - BM03 - Bang xac nhan thoi gian lam viec
NS -19 - Quy dinh quan ly gio cong lao dong
NS - 19 Quy dinh quan ly gio cong lao dong

NS - 20 - Quy trình xử lý khiếu nại
NS -20- BM02 - Giay bien nhan ho so khieu nai, to cao
NS -20- BM04 - Bien ban hop xu ly khieu nai, to cao
NS - 20 - BM01 - Giay de nghi khieu nai, to cao
NS - 20 - BM02 - Giay bien nhan ho so khieu nai, to cao
NS - 20 - BM03 - So theo doi xu ly khieu nai, to cao
NS - 20 - BM04 - Bien ban hop xu ly khieu nai, to cao
NS - 20 - BM05 - Quyet dinh xu ly khieu nai
NS - 20 - Quy trinh xu ly khieu nai, to cao
NS - 20Quy trinh xu ly khieu nai to cao

BTL05-Tài liệu hướng dẫn xây dựng văn hoá doanh nghiệp

Tài liệu hướng dẫn xây dựng văn hoá doanh nghiệp

Tài liệu do anh Tô Đình Huy ( huyhr ) tặng diễn đàn. Xin thay mặt BQT và các thành viên diễn đàn cám ơn anh. Các bạn nếu download vui lòng để lại vài dòng cám ơn tới anh Huy.

1. Tài liệu nghiên cứu và hướng dẫn xây dựng VHDN 109 trang
2. Phụ lục 1 tiêu chuẩn phân cấp văn hoá doanh nghiệp: 4 trang.
3. Phụ lục 2 danh mục trọng số các yếu tố VHDN: 1 trang.
4. Phụ lục 3 check list các loại nghi lễ trong DN: 1trang.
5. Phụ lục 4 hướng dẫn xây dựng slogan cho công ty: 5 trang.
6. Phụ lục 5 tài liệu huấn luyện văn hoá giao tiếp ứng xử nơi công sở: 27 trang.
7. Phụ lục 6 quy định về văn hoá giao tiếp của CNV: 2 trang.
8. Phụ lục 7 bảng đánh giá mức độ phong cách giao tiếp của CNV: 1trang.
9. Phụ lục 8 danh mục các triết lý kinh doanh của DN: 2 trang.
10. Phụ lục 9 mẫu triết lý về phương châm quản lý công ty 2 trang.
11. Phụ lục 10 bảng phân quyền cho CNV công ty 2 trang.
12. Phụ lục 11 check list hê thống văn bản nội bộ doanh nghiệp 3 trang.
13. Phụ lục 12 danh mục các giá trị tính cách mà DN hướng tới: 4 trang.
14. Phụ lục 13 câu hỏi phỏng vấn khách hàng về văn hoá doanh nghiệp 1 trang.
15. Phụ lục 14 câu hỏi phỏng vấn ứng viên về VHDN 3 trang.
16. Phụ lục 15 câu hỏi phỏng vấn về lý tưởng – niềm tin – sự thoả mãn của nhân viên 3 trang.
17. Phụ lục 16 checklist kiểm tra đạo đức trong văn hoá tổ chức 3 trang.
18. Phụ lục 17 checklist thăm quan và đánh giá VHDN 3 trang.
19. Phụ lục 18 bảng đánh giá điểm phân cấp văn hoá doanh nghiệp 1 trang.
20. Phụ lục 19 bản đánh giá VHDN tham khảo 5 trang.

BTL06-Hệ thống bản mô tả công việc

Tài liệu do anh Tô Đình Huy ( huyhr ) tặng diễn đàn. Xin thay mặt BQT và các thành viên diễn đàn cám ơn anh. Các bạn nếu download vui lòng để lại vài dòng cám ơn tới anh Huy. Vui lòng kéo con chạy xuống dưới để xem tài liệu.

1. Mo ta cong viec phong marketing
1.1 Mo ta cong viec Giam doc marketing
1.2 Mo ta cong viec nhan vien marketing
1.3 Mo ta cong viec phu trach truyen thong
1.4 Mo ta cong viec quan ly thuong hieu

2. Danh sách mô tả công việc bộ phận bán hàng
2.1.1 Chuc nang nhiem vu va so do to chuc phong ban hang
2.1.2 MTCV Giam doc ban hang
2.1.3 MTCV Giam doc chi nhanh
2.1.4 MTCV Truong phong ban hang
2.1.5 MTCV Truong kenh dai ly
2.1.6 MTCV giam sat ban hang dai ly
2.1.7 MTCV Truong kenh sieu thi
2.1.8 MTCV giam sat ban hang sieu thi
2.1.9 MTCV nhan vien ban hang sieu thi
2.1.10 MTCV Truong kenh ban le
2.1.11 MTCV cua hang truong
2.1.12 MTCV nhan vien ban hang cua hang
2.1.13 MTCV tiep tan cua hang
2.1.13 MTCV Truong nhom KD
2.1.14 MTCV nhan vien kinh doanh
2.1.15 MTCV Truong phong dich vu khach hang
2.1.16 MTCV nhan vien cham soc khach hang

2. Mo ta cong viec phong kinh doanh
2.1 Mo ta cong viec giam doc ban hang
2.2 Mo ta cong viec truong kenh dai ly
2.3 Mo ta cong viec giam sat ban hang dai ly
2.4 Mo ta cong viec truong kenh sieu thi
2.5 Mo ta cong viec giam sat ban hang sieu thi
2.6 Mo ta cong viec nhan vien ban hang sieu thi
2.7 Mo ta cong viec truong kenh ban le
2.8 Mo ta cong viec cua hang truong
2.9 Mo ta cong viec nhan vien ban hang
2.10 Mo ta cong viec Truong nhom kinh doanh
2.11 Mo ta cong viec nhan vien kinh doanh
2.13 Mo ta cong viec nhan vien CSKH

3. Phòng Kinh Doanh tiếp thị
3.1 MTCV Phòng kinh doanh tiếp thị
3.2 MTCV Trưởng phòng

3. Mo ta cong viec phong cung ung
3.1 Mo ta cong viec Truong phong cung ung
3.2 Mo ta cong viec nhan vien vat tu
3.3 Mo ta cong viec nhan vien giao nhan

4. Danh sách mô tả công việc phòng nhân sự
4.1 BMTCV NV Hanh Chinh
4.2 BMTCV NV Nhan Su
4.3 BMTCV TP Nhan Su
4.3 BMTCV Phong HCNS
4.4 BMTCV Chuyên Viên phát triển
4.5 BMTCV Chuyên viên Lương

4. Mo ta cong viec phong nhan su
4.1 Mo ta cong viec Truong phong nhan su
4.2 Mo ta cong viec nhan vien nhan su
4.3 Mo ta cong viec nhan vien hanh chanh
4.4 Mo ta cong viec nhan vien bao tri
4.5 Mo ta cong viec nhan vien bao ve

5. Danh sách mô tả công việc phòng kế toán
5.1.1 nang_nhiem_vu_va_so_do_to_chuc_phong_ke_toan
5.1.2 MTCV giam_doc_tai_chinh
5.1.3 MTCV ke_toan_truong
5.1.4 MTCV truong_phong_ke_toan
5.1.5 MTCV truong_phong_tai_vu
5.1.6 MTCV ke_toan_tong_hop
5.1.7 MTCV ke_toan_cong_no
5.1.8 MTCV ke_toan_nghiep_vu_thue
5.1.9 MTCV ke_toan_xay_dung_co_ban_va_tai_san_co_dinh
5.1.10 MTCV ke_toan_kho
5.1.11 MTCV ke_toan_cong_trinh
5.1.12 MTCV nhan_vien_thu_quy
5.1.13 MTCV ke_toan_kiem_tra

5. Mo ta cong viec Phong ke toan
5.1 Mo ta cong viec Giam doc tai chinh
5.2 Mo ta cong viec Ke toan truong
5.3 Mo ta cong viec Ke toan tong hop
5.4 Mo ta cong viec Ke toan cong no
5.5 Mo ta cong viec Ke toan ngan hang
5.6 Mo ta cong viec Ke toan hang hoa
5.7 Mo ta cong viec Ke toan kho
5.8 Mo ta cong viec Ke toan XDCB và TSCD
5.9 Mo ta cong viec nghiep vu thue

6. Danh sách mô tả công việc phòng kế hoạch
6.1 MTCV NV Ke Hoach
6.2 MTCV TP Ke Hoach
6.3 MTCV PHONG.KHVT

6. Quy che to chuc phong ke hoach
6.1 Mo ta cong viec Truong phong ke hoach
6.2 Mo ta cong viec nhan vien ke hoach
6.3 Mo ta cong viec nhan vien thong ke
6.4 Mo ta cong viec nhan vien XNK
Truong Phong Ke Hoach

7. Mo ta cong viec bo phan ky thuat san xuat
7.1 Mo ta cong viec Truong phong ky thuat
7.2 Mo ta cong viec nhan vien ky thuat
7.3 Mo ta cong viec nhan vien lam mau

8. Danh sách mô tả công việc xưởng sản xuất
8.1 MTCVXường sản xuất
8.2 MTCV Quan doc
8.3 MTCV Thu kho
8.4 MTCV Phu kho
8.5 MTCV KCS

9. Danh sách mô tả công việc phòng QA
9.1 Mo ta cong viec Truong phong QA
9.2 Mo ta cong viec KCS nguyen vat lieu
9.3 Mo ta cong viec KCS san pham
9.4 Mo ta cong viec KCS final

10. Danh sách mô tả công việc phòng bảo trì
10.1 Mo ta cong viec Truong phong bao tri
10.2 Mo ta cong viec nhan vien bao tri
10.3 Mo ta cong viec nhan vien tho dien

11. Danh sách mô tả công việc phòng hành chánh nhân sự
11.0. Chuc nang so do phong HCNS
11.1. MTCV Truong phong Hanh chanh Nhan su
11.2. MTCV Thu ky Hanh chanh
11.3. MTCV Nhan vien tiep tan
11.4. MTCV Nhan vien giao nhan
11.5. MTCV Nhan vien bao ve
11.6. MTCV Nhan vien bao tri

12. Danh sách mô tả công việc phòng tổ chức hành chánh
12.0. Chuc nang, nhiem vu phong to chuc hanh chanh
12.1. MTCV can su tien luong
12.2. MTCV lai xe va ban an toan suc khoe
12.3. MTCV nhan vien bao ve cong ty
12.4. MTCV nhan vien che do
12.5. MTCV nhan vien hanh chanh van thu
12.6. MTCV nhan vien quan ly nhan su
12.7. MTCV nhan vien tram y te
12.8. MTCV pho phong to chuc hanh chanh
12.9. MTCV to truong lai xe
12.10. MTCV to truong to bao ve
12.11. MTCV truong phong to chuc hanh chanh
12.12. MTCV truong tram y te

13. Danh sách mô tả công việc phòng phân tích đầu tư

BTL07-Tài liệu ISO 9000 trong các CQ hành chính sự nghiệp

Tài liệu ISO 9000 trong các cơ quan hành chính sự nghiệp

Phu luc 2 Cac cau hoi thuong su dung de soat xet lai he thong van ban va danh gia
Phu luc 1 Cac thuat ngu su dung thong nhat
Chuong 5 Danh gia noi bo
Chuong 4 Huong dan xay dung he thong van ban theo ISO 9001 200 trong dich vu hanh chinh
Chuong 3 He thong quan ly chat luong theo ISO 9001 2000 trong dich vu hanh chinh
Chuong 2 ISO 9000 va dich vu hanh chinh
Chuong 1 Cac nguyen tac quan ly chat luong

Biểu mẫu văn bản ISO 9000 trong cơ quanh hành chính nhà nước

Chinh sach chat luong
Ke hoach thuc hienmuc tieu chat luong 3
Ke hoach thuc hienmuc tieu chat luong 2
Ke hoach thuc hienmuc tieu chat luong
Chinh sach chat luong tinh

Huong dan xu ly cong van
Huong dan xu ly cong van di

Quy trinh hoat dong cua phong ke hoach dau tu
Quy trình tiếp nhận hồ sơ

So do to chuc
So do to chuc phong ban
So do to chuc chung

So tay chat luong
So tay chat luong

Thu tuc danh gia noi bo
Bao cao danh gia noi bo
Bao cao tong hop danh gia noi bo
Ke hoach danh gia noi bo
Phieu ghi chep danh gia
Thu tuc danh gia noi bo

Thu tuc dao tao
Thu tuc dao tao
Phieu danh gia dao tao
Luu do dao tao
Ke hoach dao tao
Danh sach tham du dao tao

Thu tuc khac phuc phong ngua
Thu tuc khac phuc hoac phong ngua
Phieu yeu cau hanh dong khac phuc hoac phong ngua

Thu tuc kiem soat ho so
Thu tuc kiem soat ho so
Danh muc ho so van phong HDND va UBND tinh nam
Danh muc ho so

Thu tuc kiem soat van ban khong phu hop
Thu tuc kiem soat van ban khong phu hop
So theo doi van ban ban hanh khong phu hop

Thuc tuc kiem soat tai lieu
Thu tuc kiem soat tai lieu
So phat hanh cong van di
So ky nhan tai lieu
Phieu thong bao thay doi tai lieu
Phieu thong bao de nghi ban hanh sua chua tai lieu
Danh muc tai lieu noi bo

Trach nhiem quyen han cua chuc danh
Ban mo ta quyen va trach nhiem cua chuc danh

BTL08-Hệ thống bài thi tuyển dụng vào các vị trí trong CT

Tiếp tục hỗ trợ các chuyên viên tuyển dụng cũng như headhunter có thể làm tốt vai trò của mình, tìm ra được người tài cho công ty, HK có sưu tầm được 1 số bài thi tuyển dụng về các vị trí trong công ty. Hệ thống các bài thi này có được nhờ sự ủng hộ của chị Thanh Vân _ 1 headhunter _và anh V ( xin phép được dấu tên theo yêu cầu ) _ chuyên gia tư vấn nhân sự. Hệ thống các bài thi này vẫn còn thiếu xót và ít. Rất mong các anh chị ủng hộ để hệ thống này đầy đủ hơn. Xin thay mặt diễn đàn cám ơn chị TV và anh V. Nếu các bạn download bộ tài liệu này vui lòng để lại vài dòng cám ơn tới các anh chị đã ủng hộ tài liệu.

0.1 Test mức độ phù hợp với nghề

1. Vị trí đối ngoại
1. Test vi tri NV doi ngoai

2. Vị trí nhân sự
2.4 Test vi tri chuyen vien tuyen dung
2.3 PV vi tri nhan vien van phong
2.2 PV vi tri nhan su
2.1. Test vi tri NV nhan su

3. Vị trí Marketing
3.2 Test Ban hang va Marketing
3.1 PV vi tri nhan vien Marketing

4. Vị trí bán hàng
4.3 PV vi tri quan ly ban hang
4.2 PV vi tri nhan vien ban hang
4.1 PV hoi dong vi tri quan ly ban hang

5. Vị trí kho và sản xuất
5. PV vi tri quan ly kho va san xuat

6. Vị trí lập trình viên ( IT )
6.2 Test vi tri lap trinh vien
6.1 PV vi tri web development

7.Vị trí tư vấn
7.0 PV vi tri nhan vien tu van
7.1 Test vi tri nhan vien tu van kinh doanh

8.Vị trí CEO
8.1 Test vi tri CEO

huhu, em đang cần bộ tài liệu này, nhưng có ai zip lại giúp em ko? em tải hết cái này chắc,.... Tks "ân nhân" nhiều.


--------------------
Chào mừng bạn đến với Cộng đồng Nhân Sự HRL! Hy vọng Cộng đồng mang lại cho bạn 1 điều ý nghĩa nào đó!

Mục tiêu, phương hướng phát triển!
Nội quy diễn đàn
GIỚI THIỆU CÂU LẠC BỘ GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Các bạn vui lòng tìm kiếm các tài liệu trên diễn đàn tại đây trước khi đặt câu hỏi.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

3 Trang V   1 2 3 >
Reply to this topicStart new topic
1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 30th November 2015 - 11:22 AM
Giới thiệu | Liên hệ | Điều khoản sử dụng | Hướng dẫn sử dụng
Giới thiệu
Eduviet

Offline III

Eduviet Corp đơn vị sáng lập, bảo trợ HRLink.vn

Khóa học Nhân Sự  photo tdnsnc_zps003fb20f.gifFanpage Tài Liệu nghề nhân sự Free

đào tạo nhân sự Khóa học TRẢ LƯƠNG THEO 3P VÀ HAY

ISO Online

Nghe nhan su chuyen nghiep
tuyen dung nhan suTuyển dụng nhân sự nâng cao
Đào tạo nhân sự₪  Giám đốc nhân sự₪  Nghề nhân sự₪  Tuyển dụng nhân sự₪  Hoạch định phát triển nhân sự₪  Mô tả công việc₪  KPI và BSC₪  Tiền lương₪  Lương 3P và HAY₪  ₪ Doanh nhân ₪ Cafe doanh nhân ,Tuyển dụng ₪ Thư viện công tác viên ₪ Việc làm₪ Công việc ₪ Nhà tuyển dụng ₪ Kiếm việc ₪  Tiền lương và đãi ngộ ₪  Nhân sự cho nhà quản lý ₪  Đánh giá nhân sự ₪  ₪  CPO CLUB ₪  ₪  ₪ Tâm thức CEO ₪  Business Networking Entrepreneur ₪ Ngân hàng, bảo hiểm ₪ 3P HAY, , Tu van du hoc, Du hoc Uc, Du hoc Singapore, Du học Mỹ, Du hoc Phap

Copyright © 2008 - 2012 by HRlink.VN
Email :contact@hrlink.vn
EduViet Coporation